HİS632 Mikroskop Tipleri, Çalışma Prensipleri ve Kullanım Alanları

6 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS632
Ad Mikroskop Tipleri, Çalışma Prensipleri ve Kullanım Alanları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. LEMAN SENCAR GÜNDOĞDU


Dersin Amacı

Histolojide kullanılan mikroskopların genel özelliklerini, çalışma prensiplerini ve kullanım alanlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Mikroskop tipleri, mikroskopların çalışma prensipleri ve kullanım alanları

Dersin Ön Koşulu

Yok.

Kaynaklar

Demir R.:Histolojik boyama teknikleri. Palme yayıncılık. Ankara, 2001. Genel histoloji ders notları Luna LG.: Manual of histologic staining methods of the armed forces institute of pathology. 3rd ed. Mc Graw Hill book co. 1968.

Notlar

Ders notları ve slaytlar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1- Mikroskop tiplerini bilir.
ÖÇ02 2- Işık Mikroskobu, Elektron Mikroskobu, Stereo Mikroskop, Faz-kontrast Mikroskobu, Konfokal Mikroskobu, İnverted Mikroskop, Floresan Mikroskobu çalışma prensiplerini bilir.
ÖÇ03 3-Işık Mikroskobu, Elektron Mikroskobu, Stereo Mikroskop, Faz-kontrast Mikroskobu, Konfokal Mikroskobu, İnverted Mikroskop, Floresan Mikroskobunu kullanabilir.
ÖÇ04 4- Teknik malzemelerin kullanım amacını bilir.
ÖÇ05 5- Teknik basamaklarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili bilgi sahibidir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar. 5
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mikroskobun tarihçesi ve Histolojide kullanılan mikroskop tiplerinin genel özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
2 Işık Mikroskobunun çalışma prensipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Taramalı Elektron Mikroskobunun çalışma prensipleri Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Transmisyon Elektron Mikroskobunun çalışma prensipleri Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 TEM ve SEM kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 TEM ve SEM görüntüleri içeren makalelerin sunumu ve değerlendirilmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Faz-kontrast Mikroskobunun çalışma prensipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Konfokal Mikroskobunun çalışma prensipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Faz-Kontrast Mikroskobu ve Konfokal Mikroskobu bulguları içeren makale sunumları ve değerlendirilmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Atomik güç mikroskobunun çalışma prensipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 Inverted Mikroskobunun çalışma prensipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 Floresan Mikroskobunun çalışma prensipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 Stereo Mikroskobunun çalışma prensipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Atomik güç, inverted ve Floresan Mikroskobu ile ilgili makale sunumları ve değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,08
AKTS 6 AKTS