HİS628 Moleküler Biyoloji Teknikleri Uygulama

4 AKTS - 0-4 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS628
Ad Moleküler Biyoloji Teknikleri Uygulama
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-4 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. LEMAN SENCAR GÜNDOĞDU


Dersin Amacı

Moleküler biyolojide kullanılan temel teknikleri uygulayabilmek.

Dersin İçeriği

Moleküler biyoloji laboratuvarında kullanılan ekipmanlar,DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, Polimeraz zincir reaksiyonu, RNA izolasyonu ve analizi,blotlama tekniklerinin uygulanması, ELISA uygulaması

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Michael H. Ross Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas

Notlar

Ders notları ve slaytlar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Moleküler biyoloji laboratuvarlarında kullanılan ekipmanları tanır.
ÖÇ02 Solüsyon ve tamponları hazırlar.
ÖÇ03 DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi yöntemini uygular.
ÖÇ04 Polimeraz zincir reaksiyonunu uygular.
ÖÇ05 RNA izolasyonu ve analizi yapar.
ÖÇ06 ELİSA yöntemini uygular.
ÖÇ07 Blotlama tekniklerini uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Moleküler biyoloji laboratuvarında kullanılacak olan ekipmanların tanıtımı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
2 DNA izolasyonu uygulamaları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Agaroz jel elektroforezi tekniğinin uygulanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Polimeraz Zincir Reaksiyonu; PCR optimizasyonu, gradient PCR uygulamaları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 PCR ürünlerinin restriksiyon enzimi ile kesilmesi ve kesim ürünlerinin poliakrilamid jel elektroforez ile gösterilmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 PCR ürünlerinin jelden geri alınması saflaştırılması ve agaroz jelde analiz edilmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 RNA izolasyon ve analizi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İzole edilen RNA'ların cDNA çevrilmesi ve spektral analiz Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Sentez edilen cDNA kalıp olarak kullanılarak farklı genomik bölgelere özgü primer tasarlanması ve PCR uygulaması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Denature Jel Elektroforezi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 Blotlama tekniklerinin uygulanması: Southern blotlama, Western Blotlama Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 Proteinlerin izolasyon ve kantifikasyon yöntemleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 Serum örneklerinde ELISA yöntemi ile protein konsantrasyon hesaplanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Seminer Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS