HİS624 Histoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulama

5 AKTS - 0-4 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS624
Ad Histoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulama
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-4 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. YURDUN KUYUCU


Dersin Amacı

Histolojide kullanılan doku hazırlama ve inceleme yöntemlerinin uygulanması

Dersin İçeriği

Işık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, kesit alma, boyama ile histokimyasal ve immünohistokimyasal tekniklerin uygulanması

Dersin Ön Koşulu

Histolojik Laboratuvar Teknikleri

Kaynaklar

Histolojik Boyama Teknikleri. Prof. Dr. Ramazan Demir, Palme Yayınevi.

Notlar

Histolojik Boyama Teknikleri. Prof. Dr. Ramazan Demir, Palme Yayınevi.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Işık mikroskop kullanımını bilir.
ÖÇ02 Işık ve elektron mikroskobik doku takibinde kullanılan solüsyonları hazırlayabilir.
ÖÇ03 Fiksasyon tekniklerini uygulayabilir.
ÖÇ04 Dehidratasyon ve şeffaflandırma yapabilir.
ÖÇ05 Dokuları uygun şekilde gömebilir.
ÖÇ06 Mikrotom ve ultramikrotomdan kesit alabilir.
ÖÇ07 Boyama tekniklerini uygulayabilir.
ÖÇ08 Histokimyasal boyama yöntemlerini uygular.
ÖÇ09 Işık mikroskobik fotoğraflar çekebilir.
ÖÇ10 Teknik basamaklardaki problemlerde çözüm üretebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Işık ve elektron mikroskobik doku takibinde kullanılan solüsyonların hazırlanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
2 Işık ve elektron mikroskobik inceleme için dokuların elde edilmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Işık mikroskobik doku takip basamaklarının uygulanması Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Mikrotom ile kesit alma Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 Kesitlerin H.E ile boyanması Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 Bağ doku boyalarının uygulanması Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Sinir doku boyalarının uygulanması Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Nüklear ve sitoplazmik elemanlar için boyama metodlarının uygulanması Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Enzimler, karbonhidrat ve lipidler için boyama metodlarının uygulanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Preparatların mikroskopta incelenerek fotoğraflanması ve değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 Elektron mikroskobik doku takibinin uygulanması Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 Ultramikrotomla ince ve yarı ince kesitlerin alınması ve boyanması Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 Elektron mikroskobik inceleme, fotoğraflama Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Elektron mikroskobik fotoğrafların değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 6 6
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (Saat) 125
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,00
AKTS 5 AKTS