HİS626 Histoloji Laboratuvar Teknikleri

5 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS626
Ad Histoloji Laboratuvar Teknikleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. LEMAN SENCAR GÜNDOĞDU


Dersin Amacı

Histolojide kullanılan inceleme yöntemleri, temel prensipleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği

Mikroskop tipleri, ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, boyama ve inceleme yöntemleri ile histokimyasal ve immünohistokimyasal teknikler.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Michael H. Ross Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas

Notlar

Ders notları ve slaytlar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1.Işık ve elektron mikroskop tiplerini ve çalışma prensiplerini bilir.
ÖÇ02 2.Işık ve elektron mikroskobik doku takibinde kullanılan solüsyonları ve kullanım amaçlarını bilir.
ÖÇ03 3.Işık ve elektron mikroskobik doku hazırlama basamaklarını bilir.
ÖÇ04 4.Dokuların boyanması ile ilgili prensipleri bilir. Histokimyasal boyama yöntemlerinin prensiplerini bilir.
ÖÇ05 5.İmmünohistokimyasal teknikler hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ06 6.Teknik basamaklarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili bilgi sahibidir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Histolojik inceleme yöntemleri hakkında genel bilgiler Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Mikroskop tipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Işık mikroskobik doku takibinde kullanılan solüsyonların kullanım amaçları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Işık mikroskobik doku hazırlama yöntemleri Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Işık mikroskobik boyama yöntemleri Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Histokimyanın temel prensipleri Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Sık kullanılan histokimyasal yöntemler Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İmmünohistokimyasal tekniklerin temel prensipleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 İmmünohistokimyasal yöntemlerde kullanılan solüsyonlar Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 İmmünohistokimyasal boyama basamakları Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Elektron mikroskobik doku hazırlama yöntemleri Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Elektron mikroskobik doku takibinde kullanılan solüsyon ve boyalar Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 İmmünoelektronmikroskobik yöntemlerin temel prensipleri Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Histolojik tekniklerin seçimi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,88
AKTS 5 AKTS