HİS625 Moleküler Biyoloji Teknikleri

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS625
Ad Moleküler Biyoloji Teknikleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. LEMAN SENCAR GÜNDOĞDU


Dersin Amacı

Hücrenin moleküler yapısıi ve moleküler biyolojide sık kullanılan temel teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği

Hücrenin moleküler yapısı ve fonksiyonları, biyomoleküller, genom yapısı, DNA ve RNA yapı ve özellikleri, transkripsiyon, translasyon, DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, PCR ile gen çoğaltımı, PCR tipleri ve kullanım alanları, Blotlama yöntemleri

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Michael H. Ross Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas

Notlar

Ders notları ve slaytlar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hücrenin moleküler yapısını bilir.
ÖÇ02 Biyomoleküller kavramını bilir.
ÖÇ03 Genom yapısını, nükleik asitlerin yapı ve özelliklerini bilir.
ÖÇ04 DNA izolasyonu ve agaroz jel elektroforezi hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ05 Polimeraz zincir reaksiyonu, tipleri ve kullanım alanlarını bilir.
ÖÇ06 ELİSA yöntemi hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ07 Blotlama tekniklerini açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar. 2
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hücrenin moleküler özellikleri ve fonksiyonları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Biyomoleküller Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Genomun yapısı; Nükleik asitlerin yapı ve özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 DNA Replikasyonu, DNA Hasarı ve Tamir Mekanizmaları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Transkripsiyonun başlaması, uzaması ve sonlanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Haberci RNA'nın İşlenmesi, Kodlayıcı Olmayan RNA tipleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 DNA İzolasyonu ve Agaroz jel Elektroforezi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım
9 PCR ile Gen Çoğaltımı, PCR tipleri ve kullanım alanları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 RNA'nın izolasyon tipleri ve analiz yöntemleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Blotlama tipleri: Southern blotlama, Western Blotlama, Mikroarray teknikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Proteinlerin Yapısı ve işlevleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Epigenetiğin tanımı, önemi, ve kullanılan teknikler Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 ELİSA tekniği Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Seminer Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS