HİS629 Hücre Kültürü Teknikleri Uygulama

4 AKTS - 0-4 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS629
Ad Hücre Kültürü Teknikleri Uygulama
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-4 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. YURDUN KUYUCU


Dersin Amacı

Temel hücre kültürü tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.

Dersin İçeriği

Hücre kültür laboratuvarının düzenlenmesi, sterilizasyon teknikleri, kültürde kullanılan solüsyonların hazırlanması, dokuların eldesi ve primer kültür uygulamaları, pasajlama, hücre dondurulması ve çözülmesi, kültür ortamında immunohistokimyasal uygulamalar, hücrelerin invert mikroskopta incelenerek fotoğraflanması

Dersin Ön Koşulu

Kök Hücre Biyolojisi

Kaynaklar

Kök Hücre. Alp Can, Akademisyen Kitabevi. Histolojik Boyama Teknikleri. Prof. Dr. Ramazan Demir, Palme Yayınevi.

Notlar

Kök Hücre. Alp Can, Akademisyen Kitabevi. Histolojik Boyama Teknikleri. Prof. Dr. Ramazan Demir, Palme Yayınevi.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hücre kültürü laboratuvarının genel düzenlenmesi, laboratuvarda kullanılan aletler hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ02 Sterilizasyon teknikleri ve güvenlik konusunda bilgi sahibidir.
ÖÇ03 Kültürde ortamında kullanılan serum, medyum ve diğer solüsyonları hazırlayabilir.
ÖÇ04 Dokuları primer kültür için elde eder ve hücreleri kültür ortamında üretir.
ÖÇ05 Pasajlama, dondurma ve çözme tekniklerini uygular.
ÖÇ06 Hücre canlılığı testleri, hücre sayımı ve immunositokimyasal yöntemleri uygular.
ÖÇ07 Hücreleri invert mikroskopta inceleyip fotoğraflarını çekebilir ve yorumlayabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar. 5
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hücre kültürü laboratuvarının düzenlenmesi, güvenliği Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
2 Laminar akım kabini, inkübatör ve otoklav kullanımı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Kültür ortamında kullanılan medyum, serum vb solüsyonların hazırlanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Dermal fibroblastların eldesi ve kültür kabına ekilmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 Konfluent kültürlerin mikroskopta incelenip pasajlanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 Hücrelerin dondurulmak üzere hazırlanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Hücrelerin dondurularak saklanması ve çözülmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kültür ortamında immunositokimya uygulamaları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Hücre kültüründe transfeksiyon teknikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Hücre canlılığı ve hücre sayımı uygulamaları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 Hücre kültüründe kullanılan mikroskop tipleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 Kültürde üretilen hücrelerin invert mikroskopta incelenmesi ve fotoğraf çekimi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 Hücre kültürü laboratuvarında kontaminasyon problemleri ve çözümleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Sterilizasyon teknikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 100
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,00
AKTS 4 AKTS