HİS740 Doktora Tezi

25 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS740
Ad Doktora Tezi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 25 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Tez Çalışması
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ÖZGÜL TAP


Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırma projesi hazırlarken araştırma konusunun saptanması, planlanması ve sunulması hakkında bilgi ve beceri kazandırmak

Dersin İçeriği

Araştırma konusunun saptanmasında, araştırma planının yapılması ve uygulanmasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve sunulmasında gerekli temel bilgileri edinir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

micheal h. ross

Notlar

ders slaytları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilimsel araştırma için literatür taramasında kullanılacak kaynakları öğrenir, konunun sınırlandırılmasını bilir.
ÖÇ02 Önceden yapılan çalışmaları gözden geçirerek konunun hangi aşamaya kadar geliştirildiğini inceler, konu seçiminde uyulması gereken noktaları bilir.
ÖÇ03 Hipotez kurulurken dikkat edilmesi gereken noktaların öğrenir.
ÖÇ04 Hipoteze uygun araştırma tekniklerini belirler.
ÖÇ05 Taslak plan hazırlar, kaynak araştırır.
ÖÇ06 Deneyi kurallara uygun şekilde uygular.
ÖÇ07 Verileri işler, çözümler, yorumlar.
ÖÇ08 Taslak hazırlama becerisi kazanır
ÖÇ09 Tezi kurallara uygun olarak yazar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar. 3
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar. 3
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır. 3
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Alanla ilgili literatür taramasının yapılması-1 Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Alanla ilgili literatür taramasının yapılması-2 Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Tez konusunun belirlenmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Hipotez kurma Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Araştırma metodunun belirlenmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Deney için gerekli başvuruların yapılması Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Deney için gereken materyal, araç ve gereçlerin temini Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Literatür tarama, bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Deneyin uygulanması-1 Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
10 Deneyin uygulanması-2 Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
11 Verilerin elde edilmesi-1 Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
12 Verilerin elde edilmesi-2 Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
13 Verilerin değerlendirilmesi-3 Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Tezin yazılması-1 Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Tezin yazılması-2 Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları-1 Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Jüri Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları-2 Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Jüri Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 10 30 300
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 10 30 300
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 10 20
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 635
Toplam İş Yükü / 25 (s) 25,40
AKTS 25 AKTS