HİS620 Yardımlı Üreme ve Androloji Laboratuvar Teknikleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS620
Ad Yardımlı Üreme ve Androloji Laboratuvar Teknikleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. YURDUN KUYUCU


Dersin Amacı

Erkek ve dişi üreme sistemi ve hücrelerinin yapı ve işlevsel ilişkileri ile fertilizasyondan doğuma kadar insan gelişim evreleri, özellikleri, bu sırada gerçekleşen olaylar ve moleküler mekanizmaları hakkında bilgi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Üreme sistemi histolojisi, ovulasyon, fertilizasyon, implantasyonun moleküler mekanizmaları, embriyonik ve fötal dönem, plasenta, doğumsal anomaliler,

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

İn Vitro Fertilizasyon (IVF) Laboratuvar Yöntemleri. Lale Delilbaşı, Güneş Tıp Kitabevi, 2008.

Notlar

İn Vitro Fertilizasyon (IVF) Laboratuvar Yöntemleri. Lale Delilbaşı, Güneş Tıp Kitabevi, 2008.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Temel üreme fizyolojisi ve endokrinolojisi hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ02 IVF laboratuvarının işleyişi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ03 Erkek infertilitesi ve sperm hazırlama protokolleri hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ04 Oosit toplama, oosit morfolojisi ve maturasyonu hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ05 ÜYTE uygulamaları ve ilgili etik-yasal konularda bilgi sahibidir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 ÜYTE uygulamalarının tarihçesi, mevcut yasal ve etik uygulamalar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Embriyoloji Laboratuvarı ve IVF laboratuvarında kalite kontrol Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 İnsan embriyo gelişiminde kullanılan kültür ortamları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Spermatogenezis, erkek infertilitesinde tanıya yönelik testler ve sperm hazırlama prosedürleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Dişi üreme sistemi histolojisi, fizyolojisi ve endokrinolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Oogenezis, oosit toplama (OPU) prosedürü, oosit morfolojisinin değerlendirilmesi ve in vitro maturasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Fertilizasyon ve fertilizasyon anomalileri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
9 Klasik in vitro fertilizasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Mikromanipülasyon teknikleri ve intrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI) tekniği Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Embriyoner gelişim, embriyoner kalite değerlendirilmesi ve embriyo seçim kriterleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Embriyo transferi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Kriyoprezervasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 İmplantasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Preimplantasyon genetik tanı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 16 16
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 22 22
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS