HİS616 Kök Hücre Biyolojisi ve Kullanım Alanları

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS616
Ad Kök Hücre Biyolojisi ve Kullanım Alanları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SAİT POLAT


Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

Dersin İçeriği

Tez danışmanı ve anabilim dalı öğretim elemanlarının ortak görüşü ile belirlenen, alanıyla ilgili bir konuyu hazırlayarak sunumunu yapar.

Dersin Ön Koşulu

His516 Kök hücre biyolojisi

Kaynaklar

Kök Hücre Biyolojisi, Türleri ve Tedavide Kullanımları Alp CAN Akademisyen Yayınevi

Notlar

Kök Hücre Biyolojisi, Türleri ve Tedavide Kullanımları Alp CAN Akademisyen Yayınevi


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kök hücre tiplerini ve temel özelliklerini bilir.
ÖÇ02 Totipotensi ve pluripotensi kavramlarını açıklar.
ÖÇ03 Embriyonik ve yetişkin kök hücreler arasındaki farkları açıklar.
ÖÇ04 Uyarılmış pluripotent kök hücre kavramını açıklar
ÖÇ05 .Kök hücrelerin yetişkin vücudundaki dağılımı ve tedavideki yerleri konusunda bilgi sahibi olur.
ÖÇ06 Kanser kök hücrelerinin kökeni ve oluşumunu açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar. 4
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar. 3
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kök hücre kavramı ve temel tipleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Totipotensi, pluripotensi kavramı ve embriyonik kök hücreler Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Kök hücrelerin kendini yenileme, farklanma özellikleri, hücre döngüsü Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Uyarılmış pluripotent kök hücrelerin (uPK) üretim yöntemleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 uPK programlama faktörlerinin seçimi ve hücreye veriliş yöntemleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Hücre programlanmasının moleküler temelleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 uPK hücrelerinin tedavide ve ilaç geliştirilmesindeki kullanımı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
9 Kemik iliği ve kordon kanı kök hücreleri, kordon kanı bankacılığı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Mezenkimal kök hücreler ve in-vitro farklanma özellikleri, tedavide ve doku onarımında kullanımı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Kas ve iskelet sistemindeki kök hücreler, kıkırdak ve kemik doku onarımındaki rolleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Kalp, damar, sindirim ve sinir sistemindeki kök hücreler ve tedavideki rolleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Testis ve ovaryumdaki kök hücreler, yapay gamet üretimi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Kanser kök hücrelerinin kökeni ve oluşumu Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Kök hücre kullanımındaki etik sorunlar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS