HİS618 Organ Sistemleri Embriyolojisi II

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS618
Ad Organ Sistemleri Embriyolojisi II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. UFUK ÖZGÜ METE


Dersin Amacı

Organ sistemlerinin embriyolojik gelişimlerinin, bu süreçte meydana gelen olayların ve gelişim bozukluklarının moleküler mekanizmaları ile birlikte açıklanması.

Dersin İçeriği

İskelet sistemi kas sistemi, Vücut kaviteleri ve seröz membranlar, Kardiyovasküler sistem, Solunum sistemi, Sindirim sistemi, Ürogenital sistem, Baş ve boyun, Kulak, Göz, Merkezi sinir sistemi, Endokrin sistem, deri gelişimi ve gelişim bozuklukları.

Dersin Ön Koşulu

HİS509 Organ Sistemleri Embriyolojisi I

Kaynaklar

Medikal Embriyoloji-Langman

Notlar

ders sunumları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1. Organ sistemlerinin embriyolojik gelişimlerini bilir.
ÖÇ02 2. Gelişim sürecinde gerçekleşen olayları moleküler mekanizmalarıyla açıklar
ÖÇ03 . 3. Doğumsal anomali tiplerini tanımlayarak nedenlerini söyler.
ÖÇ04 Sistemlerin farklanması sırasında gerçekleşen değişiklikleri ve gelişen yapıları sıralar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İskelet sistemi embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Kas sistemi embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Vücut boşlukları embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kardiyovasküler sistem embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Solunum sistemi embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Sindirim sistemi embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Ürogenital sistem embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Baş boyun embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Merkezi sinir sistemi embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Endokrin sistem embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kulak embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Göz embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Deri embriyolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Seminer Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS