Biotechnology (English) (Interdisciplinary)

Doctorate Degree - Instıtute Of Natural And Applıed Scıences

Relation Between Program's Learning Outcomes and Courses

Course PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10
BTE001 Molecular Biology of Plant Viruses (Elective) 1 2 3 4 5
BTE0010 Soil Biotechnology (Elective) 3 3 5 3
BTE0011 Industrial Applications of Biomining (Elective) 5 4 2 4 4 3 3 3
BTE0012 Biosensors (Elective) 3 3 5 2 3 2 4 3 4
BTE0013 Cheese Technology (Elective) 3 4
BTE0014 Utilization of Milk and Dairy Products Wastes by Biotechnological Methods (Elective) 3 4 3
BTE0015 Applications of bioinformatics-I (Elective) 4 3 3
BTE0016 Applications of bioinformatics-II (Elective) 4 3 1 1
BTE0017 Animal Cell Culture Applications-I (Elective) 4 4 5 4 5
BTE0018 Animal Cell Culture Applications-II (Elective) 5 5 4 4 4
BTE002 Analysis of Transgenic Plants And Propagation Materials in Genetically Modified Organisms (Elective) 5 1 3 4 2
BTE006 Nutrigenomics in Farm Animals (Elective) 1 1 1 2 2 1 1 1
BTE007 Biomarkers in Ruminant Nutrition (Elective) 1 1 1 1 1 1 1 1
BTE008 Enzymes: Principles and Biotechnological Applications (Elective) 5 5
BTE009 Biotechnology of Treatment of Food Industry Wastes (Elective) 4 5
BTE041 Biotechnological Drugs and New Approaches in the Treatment of Diseases (Elective) 3 3 3 3 3 4 5 3
BTE042 Biosimilar Medicines and Biotechnology (Elective) 3 3 3 3 3 4 5 3
BTE043 Targeted Therapies and Biotechnology (Elective) 3 3 3 3 3 4 5 3
BYEBTE3 Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Compulsory) 4 3 5 3
BYEBTE4 Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Compulsory) 4 3 3 5
DBTE801 Special Area Course (Compulsory) 5 4 3 4
DBTE802 Special Area Course (Compulsory) 5 4 3 4
DBTES801 Seminar (Compulsory) 5 3 3
DBTES802 Seminar (Compulsory) 5 4 4
DBTET801 Thesis Work (Compulsory) 5 4 4
DBTET802 Thesis Work (Compulsory) 5 4 4


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PLO03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PLO04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PLO05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PLO06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PLO07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PLO08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PLO09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PLO10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.