BTE009 Biotechnology of Treatment of Food Industry Wastes

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE009
Ad Biotechnology of Treatment of Food Industry Wastes
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MUSTAFA ÜMİT ÜNAL


Dersin Amacı

Atıksu artımı ve gıda sanayii atıklarının artılmasını öğretmek

Dersin İçeriği

-Atık suyun doğası, mikroorganizmalar ve kirlilik kontrolü, mikrobiyal oksijen ihtiyacı, gıda endüstrisi atıkları, atık minimizasyonu, atık değerlendirme, atık su arıtma

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Grady, N. F., Biology of wastewater Treatment, Oxford University Press

Notlar

Grady, N. F., Biology of wastewater Treatment, Oxford University Press


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Atık çevre ilişkisini bilir
ÖÇ02 Atıkların yapısını bilir
ÖÇ03 Atıksu arıtımında mikroorganizmaların rolünü bilir
ÖÇ04 Atık minimizasyonu ve değerlerilmesini bilir
ÖÇ05 Atıksu arıtma yöntemelerini bilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 5
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Atıksuyun yapısı I Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Atıksuyun yapısı II Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Mikroorganizmalar ve kirlilik kontrolü I Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Mikroorganizmalar ve kirlilik kontrolü II Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Mikrobiyel oksiyen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihitiyacı I Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Mikrobiyal oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı II Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Gıda sanayii atık tipleri I Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Literatür tarama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Gıda sanayii atık tipleri II Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Atık minimizasyonu ve değerlendirilmesi Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Temel muamele prosesleri I Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Temel muamele prosesleri II Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Temel muamele prosesleri III Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Aktive edilmiş çamur prosesi Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Anaerobik arıtma Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları I Literatür tarama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları II Literatür tarama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 23 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS