BTE008 Enzymes: Principles and Biotechnological Applications

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE008
Ad Enzymes: Principles and Biotechnological Applications
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MUSTAFA ÜMİT ÜNAL


Dersin Amacı

-Enzimlerin temel özellikleri ve yapıları ile gıda sanayiindeki enzim uygulamalarını öğretmek

Dersin İçeriği

Enzimolojiye giriş, enzimlerin temel yapısı, enzimilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, enzim kinetiği, inhibitörler, enzimlerin çeşitli endüstrilerde kullanımı

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Whitaker, J. R., Voragen, A. G. J., Wong, D. W. S. Handbook of food enzymology, Marcel Dekkel, New York. 2003

Notlar

Ders notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Enzimlerin kimyasal yapısını bilir
ÖÇ02 Enzimlerin genel özelliklerini bilir
ÖÇ03 Enzimlere etki eden faktörleri bilir
ÖÇ04 Enzim kinetiğini bilir
ÖÇ05 Enzimlerin nasıl kullanılacağını ve depolanacağını bilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 5
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Enzimlerlin tarihçesi Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Enzimlerin kimyasal yapısı Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Enzimlerin kimyasal yapısı 2 Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Enzimlerin sınıflandırılması ve adlandırılması Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Enzim aktivitesi, spesifikliği, aktivasyon enerjisi, enzimatik katalizin mekanizması I Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Enzim aktivitesi, spesifikliği, aktivasyon enerjisi, enzimatik katalizin mekanizması II Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Enzim kinetiği Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Literatür tarama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Enzim kinetiği 2 Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Enzim inhibisyonu I Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Enzim inhibisyonu II Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Enzimlerin gıda endüstrisinde uygulaması I Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Enzimlerin gıda endüstrisinde uygulaması II Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Enzimlerin gıda endüstrisinde uygulaması 3 Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Enzimlerin biyoetanol üretiminde kullanımı Literatür tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları I Literatür tarama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları II Literatür tarama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 23 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS