BTE0015 Applications of bioinformatics-I

6 AKTS - 3-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE0015
Ad Applications of bioinformatics-I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ATIL BİŞGİN


Dersin Amacı

Main purpose of this course is to give students an insight on bioinformatics utilization in molecular genetic testing

Dersin İçeriği

In this course, genetic changes on nucleic acids will be analyzed and the effects of this mutations on protein level will be examined in the light of bioinformatic tools and databases.

Dersin Ön Koşulu

none

Kaynaklar

Bioinformtics related on Articles

Notlar

Bioinformtics related on Articles/Books


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Having an information about bioinformatics
ÖÇ02 Having an information about bioinformatics application fields
ÖÇ03 Understangind the relation between molecular genetic testing and bioinformatics
ÖÇ04 Recognition of bioinformatics tools and databases
ÖÇ05 Being able to evaluate variants


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 3
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Biyoinformatiğe giriş Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Biyoinformatiğin temel klinik uygulamaları Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Moleküler genetikte biyoinformatik kullanımı Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Tıp sektöründe biyoinformatik çözümlere genel bakış Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Dizileme yöntemlerinde biyoinformatik Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Yeni Yeni Nesil Dizileme (YND) Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Deney / Laboratuvar
7 Yeni Yeni Nesil Dizileme (YND) Sistemlerinin tanıtılması Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınavlar Ön hazırlık gerektirmemektir Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Yeni nesil dizilemenin biyoinformatik uygulamaları Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 YND analiz yolaklarının oluşturulması Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
11 Çıktı ve verilerin kalite tayini Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Biyoinformatik uygulama 1 Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
13 Biyoinformatik uygulama 2 Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
14 Varyant analizlinde analiz araçları, veritabanları ve biyoinformatik kılavuzları Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Varyant analizlinde analiz araçları, veritabanları ve biyoinformatik kılavuzları-2 Ön hazırlık gerektirmemektir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık gerektirmemektir Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık gerektirmemektir Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS