BTE0017 Animal Cell Culture Applications-I

6 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE0017
Ad Animal Cell Culture Applications-I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET BERTAN YILMAZ


Dersin Amacı

Hücre Kültüründe Temel Yöntemlerin Uygulama Alanlarının Öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Hücre kültürü Teknikleri, Hücre Kültüründe Kullanılan Cihazlar ve Özellikleri, Hücre Kültüründe Ekim, Çoğaltma, Pasajlama ve Dondurma Yöntemleri, Hücre Kültürü Güvenlik Koşulları

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

Freshney RI., Culture of Animas Cells:A Manual of Basic Technique

Notlar

Freshney RI., Culture of Animas Cells:A Manual of Basic Technique


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hücre kültürü destek ortamı seçebilir
ÖÇ02 Hücre kültürünün temel özellikleri konusunda bilgi sahibidir
ÖÇ03 Hücre kültür çeşitlerinin farklarını bilir ve hücre yapılarını kıyaslama hakkında bilgi sahibidir
ÖÇ04 Hücrelerin çeşitlerine göre yapılarına uygun besiyeri ortamı seçeceği konusunda bilgi sahibidir
ÖÇ05 Hücre kültüründe besiyeri ortamı ile destek ortamının koordinasyonunu tanımlayabilir
ÖÇ06 Hücre kültüründe oluşabilecek kontaminasyonları tanımlayabilir
ÖÇ07 Hücre kültüründe olabilecek kontaminasyonun ne olduğunu tayin edip, uygun çözümü değerlendirebilir
ÖÇ08 Hücre kültür uygulamalarında çalışan kişinin güvenliği hakkında bilgi sahibidir
ÖÇ09 Canlı hücre tayininde kullanılabilecek yöntemleri tanımlayabilir
ÖÇ10 Hücre kültüründen elde edilen hücrelerin moleküler çalışmalarda kullanım yöntemleri konusunda bilgi sahibidir
ÖÇ11 Hücre kültüründe alt pasajların dondurularak saklanması ve saklama koşulları hakkında bilgi sahibidir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 4
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 4
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 5
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Temel hücre kültürü uygulama alanları nelerdir? Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Hücre kültür çeşitleri Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Hücre kültüründe kullanılan teknikler Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Hücre kültürü besiyeri ortamları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Hücre kültüründe destek ortamları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Hücre kültür kontaminasyonları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Hücre kültür kontaminasyonuna alınabilecek tedbirler Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Hücre kültüründe güvenlik koşulları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Hücre canlılık tayin yöntemleri Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Hücre kültürü sonrası kullanılabilecek moleküler yöntemler Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Hücre kültür dondurma yöntemleri Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Dondurulan hücrelerin saklanma koşulları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Hücre sayımı Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Hücre kültüründe uygulama yöntemine göre flask seçimi Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 6 12
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,68
AKTS 6 AKTS