BTE042 Biosimilar Medicines and Biotechnology

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE042
Ad Biosimilar Medicines and Biotechnology
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NACİYE DÖNDAŞ


Dersin Amacı

Bu ders kapsamında biyobenzer ilaçların tanımı, biyoteknolojik referans ilaç ile biyobenzer ilaç arasındaki farklar, biyobenzer ilaçların in vitro ve in vivo üretim yöntemleri ve rekombinant DNA teknolojisi, biyobenzer ilacın referans biyoteknolojik ilaç ile karşılaştırılma çalışmaları; güvenlik, efikasite, kalite profilleri, biyobenzer ilaçlardaki atipik glikozilasyon paterninin farmakokinetik, farmakodinamik ve immünojenisite parametrelerine etkisi, risk faktörleri, farmakovijilans, biyobenzer ilaçların izolasyonu ve saflaştırma teknikleri, biyobenzer ürün biyoanalizleri, analitik metotlar; yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC), kütle spektrometresi (MS), poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE), biyobenzer ilaçlarda tıbbi uygulama örnekleri, biyobenzer ilaçların onay süreçleri ve küresel düzenlemeler, biyobenzer ilaç AR-GE stratejilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Biyobenzer ilaçların tanımı, biyoteknolojik referans ilaç ile biyobenzer ilaç arasındaki farklar, biyobenzer ilaçların in vitro ve in vivo üretim yöntemleri ve rekombinant DNA teknolojisi, biyobenzer ilacın referans biyoteknolojik ilaç ile karşılaştırılma çalışmaları; güvenlik, efikasite, kalite profilleri, biyobenzer ilaçlardaki atipik glikozilasyon paterninin farmakokinetik, farmakodinamik ve immünojenisite parametrelerine etkisi, risk faktörleri, farmakovijilans, biyobenzer ilaçların izolasyonu ve saflaştırma teknikleri, biyobenzer ürün biyoanalizleri, analitik metotlar; poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE), yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC), kütle spektrometresi (MS), , biyobenzer ilaçlarda tıbbi uygulama örnekleri, biyobenzer ilaçların onay süreçleri ve küresel düzenlemeler, biyobenzer ilaç AR-GE stratejileri.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşulu bulunmamaktadır

Kaynaklar

1. Feng X, Xie HG, Malhotra A, Yang CF. Biologics and Biosimilars Drug Discovery and Clinical Applications, CRC Press, 2022 2. Endrenyi L, Chow SC, Paul Declerck P. Biosimilar Drug Product Development, CRC Press, 2017.

Notlar

Bilimsel veritabanı


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenci, biyoteknolojik referans ilaç ile biyobenzer ilaç arasındaki farkları bilir ve açıklar.
ÖÇ02 Biyobenzer ilacın referans biyoteknolojik ilaç ile karşılaştırılma çalışmaları; yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular
ÖÇ03 Biyobenzer ilaçlarda tıbbi uygulama örneklerini bilir ve açıklar
ÖÇ04 Biyobenzer ilaçların onay süreçleri ve küresel düzenlemeler, biyobenzer ilaç AR-GE stratejilerini bilir ve açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 3
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Biyobenzer ilaçların tanımı, biyoteknolojik referans ilaç ile biyobenzer ilaç arasındaki farklar Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Biyobenzer ilaçların in vitro ve in vivo üretim yöntemleri ve rekombinant DNA teknolojisi Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Biyobenzer ilacın referans biyoteknolojik ilaç ile karşılaştırılma çalışmaları; güvenlik, efikasite, kalite profilleri Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Biyobenzer ilaçlardaki atipik glikozilasyon paterninin farmakokinetik, farmakodinamik ve immünojenisite parametrelerine etkisi Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Biobenzer ilaçlarda risk faktörleri, farmakovijilans Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Biyobenzer ilaçların izolasyonu ve saflaştırma teknikleri Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Biyobenzer ürün biyoanalizleri Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Analitik metotlar; yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
9 Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Kütle spektrometresi (MS) Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Biyobenzer ilaçlarda tıbbi uygulama örnekleri Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Biyobenzer ilaçların onay süreçleri ve küresel düzenlemeler Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Biyobenzer ilaç AR-GE stratejileri-1 Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Biyobenzer ilaç AR-GE stratejileri-2 Kitap ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS