DBTE801 Special Area Course

6 AKTS - 5-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod DBTE801
Ad Special Area Course
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 5-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Uzmanlik Alan
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Ali DÖNDAŞ


Dersin Amacı

Tez konusu hakkında güncel kaynakların taranması, tez çalışmaları hakkında bilgi ve beceri kazanma, veri analizi yapma ve analizleri yorumları becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bilimsel veri tabanları kullanımı, kaynak tarama, tez konusuna yönelik bilimsel makale belirleme, tez yazım kuralları, makale tarama ve yorumlama, tez ile ilgili literatür çalışması, veri analizi ve yorumlama, tez konusu ile ilgili raporlama

Dersin Ön Koşulu

Yoktur.

Kaynaklar

Yoktur.

Notlar

Güncel literatürler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Alanı ile ilgili güncel kaynaklara hangi veri tabanları ile ulaşacağını bilir.
ÖÇ02 Alanı ile ilgili güncel veri kaynaklarını inceler.
ÖÇ03 İlgili konuda yayınlanmış literatürleri analiz eder.
ÖÇ04 Tez konusu hakkında ihtiyaç duyduğu akademik danışmanlığı kullanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 4
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders içeriği hakkında bilgilendirme İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Kaynaklara ulaşma yöntemleri İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 İlgili konuda kaynak tarama İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 İlgili konuda PUBMED'de kaynak tarama İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Kaynak tarama sonucunda alan ile ilgili problemlerin belirlenmesi İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Kaynak tarama sonucunda konu ile ilgili problemlerin belirlenmesi İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Kaynak taraması sonuçlarının sunumu İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara rapor Rapor hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Araştırma hipotezine uygun yöntemlerin belirlenmesi İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Veri toplama tekniklerinin belirlenmesi İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Veri toplama tekniklerinin araştırılması İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Veri analizi İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Veri analizleri İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Verilerin raporlanması İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 14 14
Toplam İş Yükü (Saat) 159
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,36
AKTS 6 AKTS