BTE0011 Industrial Applications of Biomining

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE0011
Ad Industrial Applications of Biomining
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OKTAY BAYAT


Dersin Amacı

To give knowledge about Industrial applications of biomining method for metallical ores or industrial raw materials along with coal.

Dersin İçeriği

Industrial applications of biomining method for metallical ores or industrial raw materials along with coal.

Dersin Ön Koşulu

None

Kaynaklar

Unpublished lecture notes.

Notlar

Unpublished lecture notes.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 To give knowledge about Industrial applications of biomining method for metallical ores or industrial raw materials along with coal for the MSc graduate students having an engineering BSc degree.
ÖÇ02 Method for metallical ores or industrial raw materials along with coal for the MSc graduate students having an engineering BSc degree.
ÖÇ03 Learning the mechanism of the microorganisms
ÖÇ04 Biomining of copper and applications
ÖÇ05 Biomining of gold bearing ores and applications


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 4
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 2
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 4
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Theory of biomining Book reading Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Theory of biomining 2 Book reading Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Theory of biomining 3 Book reading Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Industrial applications: coal Book reading Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Industrial applications: copper Book reading Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Industrial applications: feldspat Book reading Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Industrial applications: gold Book reading Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Assay 1 Internet search Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
10 Assay 2 Internet search Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
11 Long Assay one Internet search Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
12 Number 2 Assay Internet search Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma
13 Assay presentation 1 Internet search Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Bireysel Çalışma
14 Assay and evaluation Internet search Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Assay examples 1 Internet search Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS