BTE007 Biomarkers in Ruminant Nutrition

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE007
Ad Biomarkers in Ruminant Nutrition
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. UĞUR SERBESTER


Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı ruminant beslemede biyomarkerlar aracılığıyla metabolik hastalık riskinin kontrolünü ve azaltılmasını öğretmek ve çiftlik koşullarında uygulayabilmektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin kapsamında biyomarkerların tanımı ve kullanım amaçları, süt, kan ve idrarda biyomarkerların belirlenmesi, beslenme ve biyomarkerlar arasındaki etkileşim, metabolik hastalıklar ve biyomarkerlar arasındaki ilişkiler ele alınacaktır.

Dersin Ön Koşulu

Bu dersi alacak öğrencilerin öncelikle lisans döneminde genel hayvan besleme ve ruminant besleme derslerini alması ya da dersin hocası ile önceden konuşarak onayını alması gerekmektedir.

Kaynaklar

Dukes’ Physiology of Domestic Animals, Cornell University Press.

Notlar

Smiley RA, LaSharr TN, Abernathy HN, Shakeri YN, Levine RL, Rankins ST, Jakopak RP, Rafferty RT, Kolek JT, Wagler BL, Dwinnell SPH, Robinson TJ, Randall JE, Kaiser RC, Thonhoff M, Scurlock B, Fieseler T, Fralick GL, Monteith KL. Biomarkers of Animal Nutrition: From Seasonal to Lifetime Indicators of Environmental Conditions. Life. 2022; 12(3):375.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenci(ler) biyomarkerların tanımı ve amacı öğrenir
ÖÇ02 Öğrenci(ler) biyolojik sıvılarda biyomarkerların tayin yöntemleri ve biyomarker değerlerinin yorumlanması,
ÖÇ03 Öğrenci(ler) beslenme ve biyomarkerlar arasındaki etkileşim, metabolik hastalıklar ve biyomarkerlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler edinecektir.
ÖÇ04 Öğrenciler uygulanan besleme sisteminin biyomarkerlarla izlenmesini önlenecektir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 1
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 1
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 1
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ruminant ürünlerinin insan beslenmesindeki önemi Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Ruminantlar değerlendirmede biyomarkerlar Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Biyomarkerlar ve kullanım amaçlarının tanımlanması Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Biyomarkerları tesbit yöntemleri Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 İnek sütlerinde biyomarkerlar ve yorumlanması Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Koyun ve keçi sütlerinde biyomarkerlar ve yorumlanmaları Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Ruminantların kan ve idrarlarında biyomarkerlar ve yorumlanmaları Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Besleme ve biyomarker etkileşimi Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Karaciğer ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarının biyomarkerlar tarafından kontrol edilmesi Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Sığırlarda metabolik hastalıklar ve biyomarkerlar arasındaki etkileşim Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Koyun ve keçilerde metabolik hastalıklar ve biyomarkerlar arasındaki etkileşim Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Çiftlik koşullarında kullanılabilecek hızlı biyomarker testlerinin geliştirilmesi Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Sığır üretiminde biyomarker değerlerinin ortaya konması Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Küçük ruminantlarda normal biyomarker değerlerinin ortaya konması Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS