BTE006 Nutrigenomics in Farm Animals

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE006
Ad Nutrigenomics in Farm Animals
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. UĞUR SERBESTER


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere çiftlik hayvanları beslenmesi ve rasyon kompozisyonlarının çiftlik hayvanları genlerinin ekspresyonunu nasıl modüle ettiğine dair genel bir bakış sağlamaktır. Öğrenciler, proteom, metabolom veya transkriptomik değişiklikler ve bunun sonucunda fizyolojide meydana gelen değişiklikler yoluyla besinlerin üretim ve metabolik hastalıklar üzerindeki etkisi hakkında bilgi edineceklerdir.

Dersin İçeriği

Bu dersin temel konuları arasında nutrigenomik tanımı ve beslenme ile genom arasındaki ilişki, epigenetik mekanizmalar, diyet bileşenlerinin gen ekspresyon paternleri ve epigenetik modifikasyonlar açısından genom işleyişine etkisi, diyetin gen ekspresyonundaki veya düzenleyici süreçlerdeki değişiklikler üzerindeki etkileri yer almaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Bu dersi alacak öğrencilerin öncelikle lisans döneminde genel hayvan besleme ve ruminant besleme derslerini alması ya da dersin hocası ile önceden konuşarak onayını alması gerekmektedir.

Kaynaklar

Textbook of Animal Biotechnology

Notlar

Nutrigenomics (Springer, 2016)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Beslenme ve genom hakkındaki bilgileri bütünleştirebilecektir,
ÖÇ02 Nutrigenomiklerin daha verimli hayvancılık yapmaya nasıl katkıda bulunabileceğini anlayabilecektir,
ÖÇ03 Rasyonun neden olduğu epigenetik değişikliklerin karakterizasyonunu veya beslenmenin epigenetik değişiklikler ve metabolizma üzerindeki etkilerini tanımlayabilecektir.
ÖÇ04 Nutrigenomiklerin ne olduğunu öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 1
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 1
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 2
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Beslemeden nutrigenomiklere yolculuk Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Besleme - gen ilişkisi Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Besinsel epigenomikler ve epigenetikler Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Nutrigenom teknolojisi Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Transkriptomikler Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Hayvan beslemede proteomiklerim rolü Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Hayvan beslemede metabolomiklerin rolü Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yem üretiminde nutrigenomik uygulamalar Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Hayvan beslemede nutrigenomik uygulamalar Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Fötal programlama Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Nutrigenomik ve glukoz ile lipid metabolizması Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Nutrigenomik ve immün sistem Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Nutrigenomik ve metabolik hastalıklar Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Çiftlik hayvanlarında moleküler besleme Kaynak okuma, web tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS