BYEBTE4 Scientific Research Techniques and Publication Ethics

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BYEBTE4
Ad Scientific Research Techniques and Publication Ethics
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İBRAHİM ORTAŞ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilim tarihi ve felsefesi, bilimsel araştırmalarda, problemi tanıma, hipotez oluşturma, planlanma, yöntem belirleme ve verilerin değerlendirilmesi, bilimsel eser yazma teknikleri, bilim etiği ilkeleri ve etiğe aykırı eylemler, yükseköğretim kurumlarının (YÖK, UAK, TUBİTAK ve Çukurova Üniversitesi) bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bilim tarihi ve felsefesi, bilimsel araştırmalarda problemi tanıma, hipotez oluşturma, planlanma, yöntem belirleme ve verilerin değerlendirilmesi, bilimsel araştırma yazma teknikleri, bilim etiği ilkeleri ve etiğe aykırı eylemler, Türkiye yüksek öğretime kurumlarının (YÖK, ÜAK, TUBİTAK ve Çukurova Üniversitesi) bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergeleri.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Turabian, Kate L. 1996. A Manual for Writers of Term Pepers, Theses, and Dissertations. The Universitey of Chicago press. Chicago, USA.

Notlar

Atasoy, N. 2011. Bilim Ettiği. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048. Turabian, Kate L. 1996. A Manual for Writers of Term Pepers, Theses, and Dissertations. The Universitey of Chicago press. Chicago, USA. Day, R. A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? Çeviri, Altay, G. A. TÜBİTAK Yayınları. Ankara. Şen, Z. 2011. Bilim ve Bilimsel Araştırma İlkeleri. Su Vakfı Yayınları. İstanbul Gökçe, B. 1992. Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Savaş yayınlar. Ankara. Gündüz, M. 2010.Ahlak Sosyolojisi. Anı yayınları. Ankara. Türkdoğan, O. 2000. Bilimsel Araştırma Metodolojisi. Timaş yayınları. İstanbul. Ortaş, I. 2013. Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefesi. Yayınlanmamış ders notlar Ortaş, I. 2011. Tarımsal Deontoloji. Yayınlanmamış ders notu. Ortaş, I. 2005. Bilim Tarihi içinde Tarım Tarihinin Yeri ve Önemi. http://www.universite-toplum.org/content.php3?id=17 Yıldırım, C. 1989. Bilim Tarihi, Remzi kitapevi, İstanbul. Yıldırım, C. 1983. Bilim Felsefesi, Remzi kitapevi, İstanbul


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilimsel araştırmalarda problemin tanımlanması ve tanımlanması, Bilimsel araştırmalarda hipotez oluşturulması, planlanması, metodolojisi ve verilerin değerlendirilmesi
ÖÇ02 Bilimsel araştırmanın nasıl tasarlanacağı, Araştırma yönteminin belirlenmesi ve Literatür tarama ve elektronik kütüphane (EndNote). Veri analiz yöntemleri, Bilimsel araştırmaları yönetir.
ÖÇ03 Bilimsel yazmayı geliştirme ve öğrenme, Bilimsel etiği tanır ve etik dışı davranışlar dan haberdar olur ayrıca Bilimsel araştırma mantığını da irdeler.
ÖÇ04 Bilimsel yazarlık ve etik dışı davranışlar (yanlı yayın, hakemlik, editörlük vb.) ile ilgili etik konuları bilir, ayrıca araştırma ve yayın etiğini tanımlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 4
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 3
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Definition of science, philosophy of science, historical approach to scientific research, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 2. Problem identification, how to determine a scientific research topic, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 3. Forming hypothesis and creating purpose, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 . Literature screening, (browsing the subject of data through Web of Science), okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Creating a personal library (use of the EndNote reference manger program), okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Preparing a research plan, forming a research scheme, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Midterm and 1st Term Paper (a general historical work of the subject being studied), okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
8 Material and method determination, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
9 Scientific research models (approach to knowledge and integrating the problem), okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Data analysis and development the scientific writing techniques, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 SAS (statistical analysis method) package program use okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 . Develop scientific report, thesis and article writing techniques okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Defining the concepts of ethics and deontology okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Defining the basic principles of scientific ethics, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Plagiarism in scientific articles and report software, case studies on scientific ethics (determination of plagiarism with Ithenticate program) okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 final sınavı okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 sınav okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS