BTE043 Targeted Therapies and Biotechnology

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE043
Ad Targeted Therapies and Biotechnology
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NACİYE DÖNDAŞ


Dersin Amacı

Bu ders kapsamında tedavide kullanılan ilaçların hedeflendirilmesi, ilaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar, ilaçların hedeflendirilme mekanizmaları, ilaç hedeflendiren sistemler, hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemi, hedeflendirmeyi etkileyen faktörler, nanotaşıyıcı sistemlerde hedeflendirme, nanotaşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar ve onkolojide hedefe yönelik tedavi stratejilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Hedefe yönelik tedavi nedir, ilaçların hedeflendirilmesi, ilaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar, ilaçların hedeflendirilme mekanizmaları, ilaç hedeflendiren sistemler, hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemi, hedeflendirmeyi etkileyen faktörler, nanotaşıyıcı sistemlerde hedeflendirme, nanotaşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar, onkolojide hedefe yönelik tedaviler.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

1. Hayat Önyüksel, Fatemeh Bahadorı, Burak Çelik. Hedeflendirilmiş Nanoilaçlar. Turkiye Klinikleri J PharmacolSpecial Topics. 2017;5(2):90-101. 2. Rudolph L. Juliano. Targeted Drug Delivery, (Handbook of Experimental Pharmacology, 100) Softcover reprint of the original 1st ed. 1991 Edition, Springer Press.

Notlar

Bilimsel veritabanı


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenci ilaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımları bilir ve açıklar.
ÖÇ02 Hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemini anlatır.
ÖÇ03 Nanotaşıyıcı sistemlerde hedeflendirmeyi bilir ve anlatır.
ÖÇ04 Hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçları bilir ve açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 3
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hedefe yönelik tedavi nedir, ilaçların hedeflendirilmesi Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 İlaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 İlaçların hedeflendirilme mekanizmaları Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 İlaç hedeflendiren sistemler Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemi-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemi-2 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Nanotaşıyıcı sistemlerde hedeflendirme-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Nanotaşıyıcı sistemlerde hedeflendirme-2 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
9 Hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik-2 ilaçlar Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar-3 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Onkolojide hedefe yönelik tedaviler-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Onkolojide hedefe yönelik tedaviler-2 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Onkolojide hedefe yönelik tedaviler-3 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Hedeflendirmeyi etkileyen faktörler Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS