BTE0014 Utilization of Milk and Dairy Products Wastes by Biotechnological Methods

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE0014
Ad Utilization of Milk and Dairy Products Wastes by Biotechnological Methods
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OYA BERKAY KARACA


Dersin Amacı

Bu dersin amacı süt ürünleri üretiminde ortaya çıkan artıkların değerlendirilmesi yöntemleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Sütçülük atıklarının değerlendirilmesi dersi kapsamında atıkların besleyici nitelikleri, atık ve artık değerlendirme teknolojileri üzerinde durulmaktadır. Süt işleme atıkları ve çevre kirlenmesi açısından ortaya çıkan sorunlar, sütçülük atıklarının dünyadaki ve Türkiye’deki durumu, peynir (peyniraltı suyu, haşlama suyu), tereyağ (yağsız süt, ayran, yayıkaltı), içme sütü ve yoğurt teknolojisi yan ürünleri, değerlendirilme şekilleri, kullanım alanları, çevreye etkileri, insan ve hayvan beslenmesine etkileri, sütçülük atıklarının genel karakteristikleri ve besin değerleri, kirlilik kontrolü, kirlilik parametreleri, atıkların azaltılmasına yönelik öneriler dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Robinson, R.K. Modern Dairy Technology, Elsevier Applied Science Publishers, London, p.438 Kessler, H.G. Food Engineering and Dairy Technology, Publishing House Verlag A Kessler, London, p.618.

Notlar

Kosikowski, F.V., Mistry, V.V. Cheese and Fermented Milk Foods, Published by F.V. Kosikowski, L.L.C. Edwards Brothers, Inc., Michigan, p.728. Whey, Proceedings of Second International Whey Conference, International Dairy Federation, Chicago, p.367.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sütçülük artıklarını ve önemini anlatır.
ÖÇ02 Çevre kirliliği açısından sütçülük atıklarının önemini anlatır.
ÖÇ03 Sütçülük atıklarının çeşitlerini sayar.
ÖÇ04 Sütçülük atıklarının değerlendirilmesi hakkında genel bilgileri anlatır.
ÖÇ05 Peynircilik ve tereyağcılık atıklarının bileşim ve özelliklerini açıklar.
ÖÇ06 Peynir suyu, peynir altı suyu tozu ve peyniraltı suyu proteinlerinin bileşimi, üretim yöntemi ve değerlendirilmesini anlatır.
ÖÇ07 Haşlama suyu, bileşimi ve değerlendirilme yöntemlerini anlatır.
ÖÇ08 Tereyağcılık atıkları (Yağsız süt, Ayran) değerlendirilme yöntemlerini anlatır.
ÖÇ09 İçme sütü ve yoğurt teknolojisinde atıksu kaynakları, bileşimi ve değerlendirilmesini açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 4
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 3
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sütçülük atıkları çeşitleri, (süt, peyniraltısuyu, yayıkaltı, tereyağ yıkama suyu, süttozu atıkları, salamura çözeltileri, CIP sistemleri, temizlikte kullanılan kimyasal maddeler, separatör çamuru ve motor yağları) önemi ve değerlendirilmesi hakkında genel bilgiler Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
2 Sütçülük atıklarının çevre kirliliği açısından yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
3 Peynircilik atıkları – Peyniraltı suyu çeşitleri (Tatlı ve Asit peyniraltı suları), bileşimleri, Süt bileşenlerinin peynir ve peynir suyuna geçiş oranları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Peyniraltı suyu proteinlerinin genel özellikleri: α-laktalbumin, β-laktoglobulin, sığır serum albümini, immünoglobulinler, laktoferrin, glikomakropeptit, laktoperoksidaz, bioaktif peptitler; Peyniraltı suyu proteinlerinin fonksiyonel, biyolojik ve besinsel özellikleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
5 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Peyniraltı suyundan peynir (Lor, Ricotta, Mysost ve İsveç peynirleri) ve koyulaştırılmış peyniraltı suyu eldesi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Laktik asit üretimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
7 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Laktoz üretimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Alkollü ve Alkolsüz peyniraltı suyu içecekleri üretim teknolojileri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
10 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Peyniraltı suyu tozu üretimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Peyniraltı suyu proteinlerinin elde edilme yöntemleri (peyniraltı suyu protein konsantratları (WPCs), peyniraltı suyu protein izolatları (WPIs) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Peyniraltı suyu diğer değerlendirme yolları ve ürünlerinin kullanım alanları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Peynircilik atıkları-Haşlama suyu, bileşimi ve değerlendirilmesi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
14 Tereyağcılık atıkları (Yağsız süt, Ayran) ve değerlendirilme yöntemleri (Taze peynir, kurut, çökelek ve içecek üretimleri) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım
15 İçme sütü ve yoğurt teknolojisinde atıksu kaynakları, bileşimi ve değerlendirilmesi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS