BTE041 Biotechnological Drugs and New Approaches in the Treatment of Diseases

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE041
Ad Biotechnological Drugs and New Approaches in the Treatment of Diseases
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NACİYE DÖNDAŞ


Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, hastalıkların altında yatan moleküler etki mekanizmaları, biyoteknolojik ilacın tanımı, hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçlar, kronik hastalıkların tedavisine yönelik yeni farmakolojik yaklaşımlarda moleküler farmakolojinin yeri ve önemi, ilaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar, yaşam tarzı değişikliklerinin farmakolojik tedaviye katkıları ve fitoterapiye farmakolojik yaklaşımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Hastalık nedir, hastalıkların altında yatan moleküler etki mekanizmaları nelerdir, biyoteknolojik ilaç nedir, hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçlar, kronik hastalıkların tedavisine yönelik yeni farmakolojik yaklaşımlarda moleküler farmakolojinin yeri ve önemi, ilaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar, yaşam tarzı değişikliklerinin farmakolojik tedaviye katkıları, fitoterapiye farmakolojik yaklaşım.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşulu bulunmamaktadır

Kaynaklar

1. Terry Wahls. Wahls Protocol - A New and Effective Method in the Treatment of Autoimmune Diseases. Celsus Bookstore 2. Gökhan Aba. New Approaches in Health Sciences: New Methods and Developments in Health Sciences New Edition

Notlar

Bilimsel veritabanı


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenci hastalıkların altında yatan moleküler etki mekanizmalarını bilir ve açıklar.
ÖÇ02 Hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçları bilir ve anlatır.
ÖÇ03 Kronik hastalıkların tedavisine yönelik yeni farmakolojik yaklaşımlarda moleküler farmakolojinin yeri ve önemini anlatır
ÖÇ04 Yaşam tarzı değişikliklerinin farmakolojik tedaviye katkılarını bilir ve açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 3
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hastalık nedir, hastalıkların altında yatan moleküler etki mekanizmaları nelerdir Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Hastalıkların altında yatan moleküler etki mekanizmaları nelerdir Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Kronik hastalıkların tedavisine yönelik yeni farmakolojik yaklaşımlarda moleküler farmakolojinin yeri ve önemi-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Kronik hastalıkların tedavisine yönelik yeni farmakolojik yaklaşımlarda moleküler farmakolojinin yeri ve önemi-2 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 İlaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 İlaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar-2 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 İlaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar-3 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Biyoteknolojik ilaç nedir Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
9 Hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçlar-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçlar-2 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçlar-3 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Fitoterapiye farmakolojik yaklaşım-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Fitoterapiye farmakolojik yaklaşım-2 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Yaşam tarzı değişikliklerinin farmakolojik tedaviye katkıları-1 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Yaşam tarzı değişikliklerinin farmakolojik tedaviye katkıları-2 Kitaplar ve bilimsel veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS