BTE0010 Soil Biotechnology

6 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE0010
Ad Soil Biotechnology
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İBRAHİM ORTAŞ


Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere toprak biyoteknolojisi ve toprak bilimi ile reaksiyona giren biyoteknoloji alanı ve toprak mikrobiyal uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca toprak biyoteknolojisinin metodolojisini vermektir.

Dersin İçeriği

Tarım ve özellikle toprak mikroorganizmaları ile ilgili biyoteknolojinin tanımı, Toprak verimliliği ile ilgili Rizosfer dinamiği, Serbest yaşayan N2-bağlayıcı bakteriler gibi toprak organizmalarının rolü, Rhizobium ve mikoriza izolasyonu ve bitki köklerine yeniden kültür ve yeniden aşılama, Kullanım mikro çoğaltılmış bitkilerde toprak organizmaları (doku kültürü), Biyoteknolojik metodoloji kullanarak Biyo gübre üretimi, Biyoteknolojik yöntemlerle faydalı toprak organizmalarının üretimi, Bakteriyel aşılama, Bitki büyüme düzenlemeleri ve fitotoksinler ve bunların bitki sağlığı ve toprak kalitesine etkileri ve toprak mikroorganizmaları ile ilişkisi , Mikoriza spor sayım teknikleri, Mikorhizal aşılama ve seçilmiş yararlı toprak mikroorganizmalarının tarımda kullanımı ana konulardır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Agothos, N. and Reineke ,W. 2003. Biotechnology for the enviroment:Soil remediation.(Focus on biotechnology) Springer .1 edition

Notlar

Lynch, J.M.1983.Soil Biotechnology. Microbiological factors in crop productivity. Blackwell Science Inc. Agothos, N., and Reineke, W. 2003. Biotechnology for the environment: Soil remediation. (Focus on biotechnology) Springer .1 edition


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Toprak biyoteknolojisinin uygulanabilirliğini öğrenmek ve ekonomik kazanç sağlamak
ÖÇ02 Biyoteknolojik yaklaşım açısından toprak materyalinin anlaşılması
ÖÇ03 Tarımsal arazi kullanımının iyileştirilmesinde biyoteknolojinin önemini anlamak
ÖÇ04 Toprağa ve çevreye zarar veren unsurların biyoteknolojik yöntemler ve uygulamalarla nasıl iyileştirilebileceğini kavrar.
ÖÇ05 Biyoteknolojik yöntemlerin laboratuvar koşullarında nasıl kullanılacağını öğrenmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 5
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mikrobiyal saprofitlerin toprak biyolojisi ile ilişkisi,microbial saprophytes and soil biology, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Spermosferik ve rizosfer kavramı nedir, toprak biyoteknolojisinde rizosferin rolü nedir? okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Bitki kökleri mikroorganizma enfeksiyonunun bitki büyümesi için önemi nedir? okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Mikroorganizmalar tarafından fitotoksin üretimi ve gelişimini düzenleyiciler. okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Toprak biyoteknolojisinin toprak uygulamasının toprak sağlığı üzerindeki etkileri, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Tarımsal sistemlerde mikroorganizmaların uygulamaları ve yöntemleri, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Biyokömür uygulaması bir toprak biyoteknolojisi uygulaması mı? okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Pratik toprak açısından biyobozunma ve biyoteknolojik uygulamalar, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Biyolojik arıtma ve toprak biyoteknolojisinin tanımı ve ilkeleri okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Toprak sistemlerindeki ağır metal kirliliğinin biyoteknolojik olarak iyileştirilmesi okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Toprak pestisit kirliliğinin biyoteknolojik gelişimi okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Mikrobiyal saprofitlerin toprak biyolojisi ile ilişkisi (devam) okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Toprak hidrokarbon kirliliğinin biyoteknolojik gelişimi okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Toprakta nükleer atık kirliliğinin biyoteknolojik olarak iyileştirilmesi okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Petrol kirliliği alanlarının toprak biyoteknolojik yöntemlerle iyileştirilmesi ve temizlenmesi okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
17 Final Sınavı yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
AKTS 6 AKTS