BTE0012 Biosensors

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE0012
Ad Biosensors
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. DİLEK ALAGÖZ


Dersin Amacı

Biyosensörlerin fizikokimyasal bir sinyal iletici veya optik, elektrokimyasal, termometrik, piezoelektrik, manyetik bir sinyal iletici ile bir biyolojik materyalin kombinasyonu ile oluşan analitik ölçüm sistemleri olduğu ve biyosensörlerin nerelerde ve hangi amaçlarla kullanılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Biyosensörlerin tanımı, hazırlanması ve kullanım amaçları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

Biosensors: Essentials, Gennady Evtugyn

Notlar

Biosensors: Essentials Gennady Evtugyn ISBN 978-3-642-40241-8 (eBook) DOI 10.1007/978-3-642-40241-8 Springer Heidelberg New York Dordrecht London


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenci biyosensör kullanımını hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ02 Öğrenci biyosensör hazırlama tekniklerini öğrenir.
ÖÇ03 Öğrenci biyosensör teknolojilerini öğrenir.
ÖÇ04 Biyosensör teknolojilerindeki trendler ve yenilikler hakkında tartışabilecektir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 2
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Biyosensörlerin Tanımı ve Genel Prensipleri Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Biyosensörlerin Kısa Tarihsel Gelişimi Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Biyosensörlerde Kullanılan Malzemeler Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Sinyal Oluşturan Türlere Göre Biyosensörler Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Biyosensörlerde Kullanılan Biyomoleküller ve İmmobilizasyon Yöntemleri Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Biyosensörlerin Sınıflandırılması Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Enzim Temelli Biyosensör Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Biyosensörlerin Hazırlanması Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Biyosensörlerin Performans Faktörleri Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Biyosensörlerin Kullanım ve Uygulamaları Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Biyosensörlerin Biyokimya Alanında Uygulamaları Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Biyosensörlerin Gıda Alanında Uygulamaları Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Biyosensörlerin Tıp Alanında Uygulamaları Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Biyosensörlerin Çevre Alanında Uygulamaları Çeşitli kaynaklardan konu ile ilgili ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS