BTE002 Analysis of Transgenic Plants And Propagation Materials in Genetically Modified Organisms

6 AKTS - 3-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE002
Ad Analysis of Transgenic Plants And Propagation Materials in Genetically Modified Organisms
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MUKADDES KAYIM


Dersin Amacı

Dünyada genetiği değiştirilmiş bitki üretim teknikleri ve içerikleri hakkında bilgi vermek. Bu tip bitkilerin ve üretim materyallerinin analizini öğretmektir.

Dersin İçeriği

Transgenik bitki üretim metotları detaylı olarak anlatılacaktır. Ticari transgenik ürünlerin özelliklerinden bahsedilecek ve analiz yöntemleri detaylı olarak anlatılacak ve uygulamalı olarak gösterilecektir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Principles of Gene manipulation (R.W. Old and S.B. Primrose, 1992) Technology transfer of plant biotechnology (Petter M. Gresshoff, NewYork, 1994), Transgenic plants research (Keith Lindsey 1997)

Notlar

Güncel ve önemli makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında genel bilgi edinir. Gen transferi tekniklerini öğrenir.
ÖÇ02 Transgenik bitkilerin tarımda kullanımı hakkında bilgi edinir
ÖÇ03 Transgenik bitkilerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkileri konusunda fikir oluşturur
ÖÇ04 Transgenik bitkilerin analizinde moleküler, histokimyasal ve doku kültürü analizlerini öğrenir.
ÖÇ05 Dünyada ve Türk standartları enstitüsünde GDO analizinde hangi yöntemleri ve genleri kulladığını öğrenir
ÖÇ06 Transgenik bitki üretiminde kullanılan vektörler ve bu vektörlerin GDO analizinde nasıl kullanıldığını öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 1
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Transgenik bitkiler Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Agrobacterium aracılığı ile gen transferinin temel prensipleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma
3 Direkt gen transferinin kullanıldığı konular Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
4 Plazmidlerin özellikleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 Hedef gen kasetleri nasıl oluşturulur Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Cevap
6 Markır nedir ve nerelerde kullanılır Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Cevap
7 GDO analizi analizine nereden başlanır Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Promotör genler nedir nereden elde edilirler Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Terminatör gen nedir ve nereden elde edilir Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Gen kopya sayıları nasıl analiz edilir Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama
12 Transgenik bitkide RNA analizi yöntemleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösteri
13 Transgenik bitki proteinleri nasıl saptanır Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Böceğe dayanıklı transgenik bitki analizi Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
15 Virüslere dayanıklı bitkilerin analizi Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS