Biyoteknoloji (İngilizce) (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10
BTE001 Molecular Biology of Plant Viruses (Seçmeli) 1 2 3 4 5
BTE0010 Soil Biotechnology (Seçmeli) 3 3 5 3
BTE0011 Industrial Applications of Biomining (Seçmeli) 5 4 2 4 4 3 3 3
BTE0012 Biosensors (Seçmeli) 3 3 5 2 3 2 4 3 4
BTE0013 Cheese Technology (Seçmeli) 3 4
BTE0014 Utilization of Milk and Dairy Products Wastes by Biotechnological Methods (Seçmeli) 3 4 3
BTE0015 Applications of bioinformatics-I (Seçmeli) 4 3 3
BTE0016 Applications of bioinformatics-II (Seçmeli) 4 3 1 1
BTE0017 Animal Cell Culture Applications-I (Seçmeli) 4 4 5 4 5
BTE0018 Animal Cell Culture Applications-II (Seçmeli) 5 5 4 4 4
BTE002 Analysis of Transgenic Plants And Propagation Materials in Genetically Modified Organisms (Seçmeli) 5 1 3 4 2
BTE006 Nutrigenomics in Farm Animals (Seçmeli) 1 1 1 2 2 1 1 1
BTE007 Biomarkers in Ruminant Nutrition (Seçmeli) 1 1 1 1 1 1 1 1
BTE008 Enzymes: Principles and Biotechnological Applications (Seçmeli) 5 5
BTE009 Biotechnology of Treatment of Food Industry Wastes (Seçmeli) 4 5
BTE041 Biotechnological Drugs and New Approaches in the Treatment of Diseases (Seçmeli) 3 3 3 3 3 4 5 3
BTE042 Biosimilar Medicines and Biotechnology (Seçmeli) 3 3 3 3 3 4 5 3
BTE043 Targeted Therapies and Biotechnology (Seçmeli) 3 3 3 3 3 4 5 3
BYEBTE3 Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Zorunlu) 4 3 5 3
BYEBTE4 Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Zorunlu) 4 3 3 5
DBTE801 Special Area Course (Zorunlu) 5 4 3 4
DBTE802 Special Area Course (Zorunlu) 5 4 3 4
DBTES801 Seminar (Zorunlu) 5 3 3
DBTES802 Seminar (Zorunlu) 5 4 4
DBTET801 Thesis Work (Zorunlu) 5 4 4
DBTET802 Thesis Work (Zorunlu) 5 4 4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.