Biyoteknoloji (İngilizce) (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Biyoteknoloji Anabilimdalı: Sağlık, Ziraat, Mühendislik, Su ürünleri, Gıda, Çevre gibi farklı disiplinlerde biyoteknoloji alanında karşılaşılan sorunlara bilimsel ve endüstriyel çözüm arayan ve evrensel bilime katkıda bulunmayı amaçlayan bir bilimdalı olup lisansüstü eğitim vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

1. Ulusal ve uluslar arası çeşitli işletme, endüstri, araştırma geliştirme ve akademik çeşitli kuruluşlarda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, biyoteknoloji uzmanları yetiştirmek 2. Çeşitli kuruluşlarda çalışmakta olan elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmede katkıda bulunmak. 3. Biyoteknoloji Bilim Uzmanı adaylarının, bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, çok disiplinli çalışmalar içinde bulunabilme, bilgi ve deneyimleri sözlü ve yazılı olarak sunma, yaşam boyu öğrenim becerilerini geliştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hacı Ali DÖNDAŞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SİNAN KANDIR

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. YILDIZ KAÇAR

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. Hacı Ali DÖNDAŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi UMAY MERVE GÜVEN

Amaç

Programın amacı AR-GE ve eğitim faaliyetleri ile sağlık, tarım, gıda ve çevre konusundaki sorunlarına çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek ve bu alanda ülkemizin yetişmiş iş-gücünü sağlamaktır.

Hedef

Programının hedefi eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslar arası işbirliği içerisinde projeler ile ülkemizin geleceğe yönelik bilim ve ekonomi alanında milli politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoteknoloji (Doktora) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek lisans diploması sahibi olmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Staj

Yoktur.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Biyoteknoloji merkezinde yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi uygulaması yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yapılan anlaşmalara bağlı olarak programda öğrenci hareketliliği yapılabilmektedir.

İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan kişiler, geniş bir endüstriyel yelpazede ve kamu kuruluşlarında görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.