BTE0013 Cheese Technology

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE0013
Ad Cheese Technology
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OYA BERKAY KARACA


Dersin Amacı

Bu derste, peynir üretim teknolojisinde uygulanan işlem basamakları ve çeşitli tip peynir üretim teknolojileri konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında; peynirin tarihçesi, beslenme ve sağlık üzerine etkileri, peynir üretimi (çiğ sütün kontrolü ve ön işlemler, standardizasyon ve pastörizasyon, starter kültürler ve peynir mayası, pıhtılaştırma, pıhtıya uygulanan işlemler ve süzme, baskılama, tuzlama ve ambalajlama, depolama ve olgunlaştırma), peynir kalite kusurları, yerli ve yabancı tip peynirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Cheese Chemistry, Physics & Microbiology Vol.1 General Aspects. Patrick F. Fox editor. 1987, Elsevier Applied Science. Cheese Problems Solved. Ed. by P.L.H. McSweeney. Published by Woodhead Publishing Limited, Abington Hall, Abington, Cambridge CB21 6AH, England. Walstra ve ark. 1999. Dairy Technology: Principles of Milk, Properties and Processes. New York: Marcel Dekker

Notlar

Üçüncü, M. Süt Teknolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 210s. Hayaloğlu, A.A., Özer, B. 2011. Peynir Biliminin Temelleri. Sidas, İzmir, 643s. İnal, T. 1990. St ve Ürünleri Hijyen ve Teknolojisi. Final Ofset, İstanbul, 1108s.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Peynirin pıhtılaşma mekanizmasını açıklar.
ÖÇ02 Peynir starter kültürleri ve enzimlerini anlatır.
ÖÇ03 Peynir olgunlaşması ve aroma oluşumunu anlatır.
ÖÇ04 Peynir üretimi aşamalarını sayar ve açıklar. 
ÖÇ05 Peynirin kalite kriterleri ve kalite kusurlarını açıklar.
ÖÇ06 Yerli ve yabancı tip peynir çeşitlerinin üretimlerini açıklar.
ÖÇ07 Peynir üretimiyle ilgili yeni gelişmeleri açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 4
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Peynirin tarihi, Türkiye’de ve Dünyada üretim ve tüketimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Peynir sütünün bileşimi ve peynir kalitesine etkileri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Peynir üretiminde kullanılan katkı/yardımcı maddeleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Peynir starter kültürleri ve enzimleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Peynirde olgunlaşma mekanizması, hızlı olgunlaştırma yöntemleri ve peynir aroması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
6 Peynir Üretimi (Süte uygulanan işlemler, ısıl işlem, kazein ve pıhtılaşma mekanizması, süzme, pıhtının uygulanan işlemler, baskı işlemi, tuzlama, olgunlaştırma, ambalajlama, depolama) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Tuzlama çeşitleri ve peynir yapısına etkileri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Peynir kalitesini etkileyen faktörler ve kalite kusurları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
10 Yerli tip peynirler I (Beyaz peynir, Kaşar peyniri, Tulum peyniri vb) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Yerli tip peynirler II (Beyaz peynir, Kaşar peyniri, Tulum peyniri vb) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Yabancı tip peynirler I (Quark, Gravyer, Roquefort, Camember, Tilsit vb) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
13 Yabancı tip peynirler II (Quark, Gravyer, Roquefort, Camember, Tilsit vb) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
14 Eritme peynir teknolojisi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
15 Beslenme ve sağlık üzerine etkileri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS