BTE001 Molecular Biology of Plant Viruses

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE001
Ad Molecular Biology of Plant Viruses
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MUKADDES KAYIM


Dersin Amacı

Bitki virüs hastalık etmenleri hakkında genomik, moleküler ve serolojik bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmelerini sağlayarak, tarımsal alanlarda kısa süreli ve çok hassas metotların uygulama yöntemlerini öğretmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği

Virüslerde Genetik Varyasyon ve Evrim, RNA ve DNA Virüslerinin Genom Organizasyonları, Bitkide Virüs Hareketinin Moleküler Mekanizması, Pozitif Kollu RNA Virüslerinde Gen Eksprasyonları, Virüslerin Vektörlerle Taşınmasının Moleküler Temelleri, Simptom Gelişiminin Moleküler Mekanizması, Virüs Teşhis ve Tanısında Kullanılan Yöntemler, Virüslerle Mücadele, Gene Karşı Gen İlişkileri, Genin Susturulması (Gene Silencing), Virüslere Karşı Dayanıklılığı Geliştirilen Transgenik Bitkilerin Moleküler Biyolojisi.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Bitki Virolojisi Matthews' 2002

Notlar

Bazı yayınlamış makalelerden örnekler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Virüsün tarihçesini ve viral genom organizasyonunu öğrenir. DNA ve RNA virüslerinin genomik yapılarının ve fonksiyonlarının farklılığını öğrenir.
ÖÇ02 Virüslerin bitkide meydana getirdikleri simptomların oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmayı öğrenir
ÖÇ03 Virüslerin teşhis ve tanılanmasında kullanılan moleküler, serolojik ve biyolojik teknikleri öğrenir.
ÖÇ04 Bitkilerde viral vektörler ve kullanım alanlarını öğrenir
ÖÇ05 RNA ve DNA virüslerin bitkide replikasyon mekanizmasını öğrenir
ÖÇ06 nfekte edici yapay virus nasıl yapılır, öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 2
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Virolojiye giriş, tarihçe Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Virüs taksonomisi Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Virüslerin genomik yapısı Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma
4 DNA virüslerinin genom organizasyonu Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 RNA virüsleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma
6 Virüslerin teşhisinde kullanılan yöntemler I Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma
7 Virüslerin teşhisinde kullanılan yöntemler II Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Viral Vektörler ve kullanım alanları Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Virüslerle Mücadele Kullanılan Klasik Yöntemler Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
11 Virüslerle Mücadelede Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
12 Genetik Mühendisliğinde Kullanılan Virüsler Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Genetik Mühendisliği İle Virüslere Dayanıklılık Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma
14 Virüslerde Gen Susturulması Teknolojisi Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma
15 İnfekte Edici Virüs Vektörlerin Oluşturulması Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen Kaynaklar ve Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen ders notları ve kaynaklardan Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS