DBTES802 Seminar

6 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod DBTES802
Ad Seminar
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Seminer
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Ali DÖNDAŞ


Dersin Amacı

Öğrencinin belirli bir konuda kaynak taraması yaparak, bu çalışmayı rapor haline getirme, bilimsel bir sunum hazırlayarak akademik bir ortamda sunum yapma becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Belirli bir seminer konusu belirleme, ilgili konuda kaynaklara ulaşma, kaynak tarama, konu ile ilgili veri toplama, verilerin analizi, ilgili konuda rapor hazırlama, bilimsel bir sunum hazırlama, akademik ortamda sunum yapma

Dersin Ön Koşulu

Yoktur.

Kaynaklar

Yoktur.

Notlar

Güncel literatür


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Seminer konusuyla ilgili uluslararası bilimsel kaynakları inceler.
ÖÇ02 Kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler.
ÖÇ03 Kaynaklardan elde ettiği bilgileri raporlar.
ÖÇ04 Rapor haline getirilen seminer konusu bilgilerini sunuma dönüştür.
ÖÇ05 Hazırlanan sunumu bilimsel bir ortamda sunar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 4
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders içeriği hakkında bilgilendirme İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Seminer konusu belirleme 1 İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
3 Seminer konusu belirleme 2 İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Seminer konusu ile ilgili literatür tarama 1 İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
5 Seminer konusu ile ilgili literatür tarama 2 İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
6 Seminer konusu ile ilgili literatür tarama 3 İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
7 Seminer konusu ile ilgili literatürlerin analizi İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Rapor hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Seminer ön raporunun teslimi Rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
10 Ulaşılan sonuçları tartışma ve yorumlama 1 İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
11 Ulaşılan sonuçları tartışma ve yorumlama 2 İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
12 Seminer sunum hazırlama 1 sunum hazırmala Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
13 Ulaşılan sonuçları tartışma ve yorumlama İlgili kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
14 Seminer sunum hazırlama 2 sunum hazırmala Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Seminer sunumu 1 Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
16 Seminer değerlendirme Konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Seminer geribildirim Konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Jüri Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS