DBTET802 Thesis Work

24 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod DBTET802
Ad Thesis Work
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 24 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Tez Çalışması
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Ali DÖNDAŞ


Dersin Amacı

Öğrencinin alanında tez konusu olarak belirlenen bir konuda bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak inceleme, veri toplama, analiz etme, yorumlama, rapor haline getirme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

tez konusunun belirlenmesi, ilgili konuda literatür taraması, bilimsel veri tabanlarından faydalanma, ilgili konuda deneysel methodların belirlenmesi, deney çalışmaları, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, analiz sonuçlarının yorumlanması, tez yazımı ve raporlama

Dersin Ön Koşulu

Yoktur.

Kaynaklar

Yoktur.

Notlar

Güncel literatürler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tez konusu olarak seçtiği alandaki literatürleri inceler.
ÖÇ02 Bilimsel veri tabanlarını kullanır.
ÖÇ03 İlgili konuda deneysel methodların belirler.
ÖÇ04 Deney çalışmaların analiz sonuçlarının değerlendirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 4
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders içeriği hakkında bilgilendirme İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Tez konusu ile ilgili ön çalışmalar 1 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
3 Tez konusu ile ilgili ön çalışmalar 2 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
4 Tez konusu ile ilgili ön çalışmalar 3 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
5 Tez konusu belirleme 1 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Tez konusu belirleme 2 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
7 Tezin amacının belirlenmesi İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Ara rapor Rapor hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Ödev
9 Bilimsel araştırma yöntemlerini belirleme İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
10 Uygun veri toplama yöntemlerini belirleme İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
11 Deneysel çalışma 1 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
12 Deneysel çalışma 2 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme
13 Verileri analiz etme İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
14 Bulguları tartışma İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme
15 Tez raporunu hazırlama 1 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma
16 Tez raporunu hazırlama 2 İlgili literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme , Beyin Fırtınası
17 Tez raporu değerlendirme Konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Jüri Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 38 10 380
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 4 30 120
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 600
Toplam İş Yükü / 25 (s) 24,00
AKTS 24 AKTS