BTE0018 Animal Cell Culture Applications-II

6 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BTE0018
Ad Animal Cell Culture Applications-II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET BERTAN YILMAZ


Dersin Amacı

Hücre Kültüründe İleri Yöntemlerin Uygulama Alanlarının Öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Hayvan hücre kültürü ileri uygulamaları

Dersin Ön Koşulu

Yoktur

Kaynaklar

Freshney RI., Culture of Animas Cells:A Manual of Basic Technique

Notlar

Freshney RI., Culture of Animas Cells:A Manual of Basic Technique


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hücre kültüründe ileri teknikler hakkında bilgi sahibidir
ÖÇ02 Bilimsel bir çalışmada hangi hücre çeşidini kullanacağını bilir
ÖÇ03 Bilimsel bir çalışmada hücre kültüründe hangi yöntemi kullanacağını bilir
ÖÇ04 Yapışkan ve süspanse hücre kültürü uygulamaları konusunda bilgi sahibidir
ÖÇ05 Hücre kültürü laboratuvar uygulamalarını bir projeye göre tasarlama konusunda bilgi sahibidir
ÖÇ06 Primer hücre hatlarının nasıl hazırlanacağı konusunda bilgi sahibidir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 5
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yapışkan ve süspanse hücrelerin farkları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Yapışkan hücrelerin kültür aşamaları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Süspanse hücrelerin kültür aşamaları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Hücrelere ilaç muameleleri Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Hücrelerden nükleik asit izolasyonları Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Hücre kültüründe uygulanabilecek moleküler yöntemler Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Güncel hücre kültür çalışmaları tarama Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Literatür tarama ve okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Hücre kültüründen protein eldesi Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Hücre kültüründe protein uygulamalarının makalelerle incelenmesi Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Hücre kültürü örneklerinden eliza yöntemi çalışılması Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Hücre kültüründe MTT yöntemi uygulaması Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Hücre kültüründe canlılık tayin yöntemlerinin makalelerle incelenmesi Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Hücre kültürü makaleleri tarama ve inceleme Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Güncel hücre kültürü çalışmaları tarama 2 Literatür tarama ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür tarama ve okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür tarama ve okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 6 12
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,68
AKTS 6 AKTS