TLS305 Üretim Yönetimi ve Organizasyonu

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS305
Ad Üretim Yönetimi ve Organizasyonu
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL CEYHUN SABIR


Dersin Amacı

Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencilerini, tekstil ve hazır giyim endüstrisinde üretim yönetimi ve organizasyonu konusunda bilgilendirmek, güncel yönetim metotları ile karar alma süreci hakkında öğrenim görmeleri sağlamak.

Dersin İçeriği

Üretim yönetimi ve organizayonu ile ilgili giriş ve kavramlar, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, parça tipi üretim kesikli üretim sistemi-sürece göre üretim, kafile tipi üretim , kitle tipi üretim sürekli üretim sistemi-ürüne göre üretim. ekipman ve teknoloji seçimi, esnek imalat sistemi, bilgisayar eklenmiş imalat, tahmin etme, tahmin nedir, ürün yaşam çevrimi, tahmin etme tipleri, tahmin etmenin stratejik önemi, tahmin etme metotları, kuruluş yeri seçimi, kuruluş yeri seçiminin aşamaları, üretim yönetiminin fabrika yeri seçimine etkisi, insan ve iş sistemleri ,insan ve iş sistemleri üzerindeki sınırlamalar, iş sınıflandırması ve iş kuralları, yalın üretim,, motivasyon ve özendirici sistemler, bilimsel yönetim, iş çevresi, fabrika organizayonunun önemi ve amacı , bir fabrikanın üretim kapasitesi kavramı. üretim sistemi ile fabrika düzenlemesi ilişkisi, fabrika işyeri düzenleme çeşitleri, tesis tasarım türleri (sabit yerleşim ,sürece göre yerleşim , ofis-büro yerleşimi , perakende satış yapan işyeri yerleşimi , depo ve stok yerleşimi, ürün merkezli yerleşim), ürün tasarımı, ürün tasarımını etkileyen faktörler ,ürün ve hizmet seçimi,yeni ürün fırsatlarının üretimi, ürün hayat seyri, ürün geliştirme ve ar-ge stratejileri, süreç planlaması , bilgisayar destekli tasarım (BDT), bilgisayar destekli tasarımın üretim sistemlerine katkıları, proje yönetimi proje tipleri, proje yönetimi neden gerekli proje yönetiminin ana, temel kuralları Gant proje planlama tablosu üretim yönetimi ve organizasyonuna yönelik örneklerin incelenmesi

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yoktur

Kaynaklar

Öğretim üyesine ait ders notları

Notlar

1-Feray Odman Çelikçapa, Üretim yönetimi, Ekin Yayınevi, 2015 (ISBN 6053271446, 9786053271444) 2-Murat Ayanoğlu, Üretim Yönetimi (Ders notları), Sakarya Kitabevi, 2005


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Üretim Yönetimi ve Organizasyonu hakkında temel kavramları öğrenir
ÖÇ02 Üretim Yönetiminde üretim sistemlerini tanır, üretim sistemlerine göre fabrika yerleşimini ve organizayonunu öğrenir
ÖÇ03 Tahmin, kapasite, iş planlama ve iş yönetimi konularını öğrenir
ÖÇ04 Fabrika kuruluş yeri seçimi, planlaması ve üretim yönetimindeki önemini öğrenir
ÖÇ05 Ürün tasarımı, ürün geliştirme ve yönetimindeki temel ve önemli unsurları öğrenir
ÖÇ06 Proje yönetimi, Gant şeması planlama ve kullanmayı öğrenir, sektörel örneklerle öğrendiklerini pekiştirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 5
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Üretim Yönetimi ve Organizayonu ile ilgili Giriş ve Kavramlar Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, Parça Tipi Üretim (Kesikli Üretim Sistemi-Sürece göre üretim), Kafile Tipi Üretim , Kitle Tipi Üretim (Sürekli Üretim Sistemi-Ürüne göre üretim). Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 EKİPMAN VE TEKNOLOJİ SEÇİMİ, Esnek İmalat Sistemi (FMS), Bilgisayar Eklenmiş İmalat (CİM) Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 TAHMİN ETME, Tahmin nedir?, Ürün yaşam çevrimi, Tahmin etme tipleri, Tahmin etmenin stratejik önemi Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 TAHMİN ETME, Tahmin etme metotları İstatistik öğrenim bilgisini gözden geçirme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 TAHMİN ETME, Tahmin etmede istatistiksel metotları İstatistik öğrenim bilgisini gözden geçirme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 KURULUŞ YERİ SEÇİMİ, Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları,Üretim Yönetiminin Fabrika Yeri Seçimine Etkisi Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İNSAN VE İŞ SİSTEMLERİ ,İnsan ve iş sistemleri üzerindeki sınırlamalar, İş sınıflandırması ve iş kuralları, Yalın üretim, Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 MOTİVASYON VE ÖZENDİRİCİ SİSTEMLER, Bilimsel yönetim, İş çevresi Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 FABRİKA ORGANİZAYONUNUN ÖNEMİ VE AMACI , Bir Fabrikanın Üretim Kapasitesi Kavramı. Üretim Sistemi İle Fabrika Düzenlemesi İlişkisi, Fabrika (İşyeri) Düzenleme Çeşitleri, Tesis Tasarım Türleri (Sabit Yerleşim ,Sürece göre yerleşim , Ofis-Büro Yerleşimi , Perakende Satış Yapan İşyeri Yerleşimi , Depo ve stok yerleşimi, Ürün Merkezli Yerleşim) Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 ÜRÜN TASARIMI, ürün tasarımını etkileyen faktörler ,ürün ve hizmet seçimi,yeni ürün fırsatlarının üretimi,ürün hayat seyri Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 ÜRÜN GELİŞTİRME ve AR-GE STRATEJİLERİ, süreç planlaması , bilgisayar destekli tasarım (BDT-CAD), bilgisayar destekli tasarımın üretim sistemlerine katkıları Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 PROJE YÖNETİMİ Proje Tipleri, Proje yönetimi neden gerekli? Proje yönetiminin ana(temel) kuralları Gant proje planlama tablosu Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Üretim Yönetimi ve Organizasyonuna yönelik örneklerin incelenmesi Üretim Yönetimi ve Organizasyonu ders notlarını gözden geçirme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Üretim Yönetimi ve Organizasyonu ders notlarına çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Üretim Yönetimi ve Organizasyonu ders notlarına çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS