CEN348 Artificial Intelligence Systems

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN348
Ad Artificial Intelligence Systems
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ORAL


Dersin Amacı

Bilgi gösterimi. Arama ve sezgisel programlama. Mantık ve mantık programlama. Yapay zekanın uygulama alanları: Problem çözme, oyunlar ve bulmacalar, uzman sistemler, planlama, öğrenme, görüntü tanıma, doğal dil anlama.

Dersin İçeriği

Bilgi gösterimi. Arama ve sezgisel programlama. Mantık ve mantık programlama. Yapay zekanın uygulama alanları: Problem çözme, oyunlar ve bulmacalar, uzman sistemler, planlama, öğrenme, görüntü tanıma, doğal dil anlama. Bir yapay zeka diliyle çalışmalar.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

1 Nabiyev V. V., 2005 Yapay Zeka: Problemler, Yöntemler, Algoritmalar, Ankara (2. Baskı) 2 Russell, Stuart J. ; Norvig, Peter, 2003 , Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed. )

Notlar

1 Nilsson, Nils,1998 , Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers, ISBN 978-1-55860-467-4


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yapay ve doğal zeka arasında karşılaştırma yapabilir
ÖÇ02 Yapay zekanın temel problemleri hakkında bilgiye sahip olur
ÖÇ03 Çeşitli problemlerin çözümünde temel arama veya sezgisel arama tekniklerinden hangisine üstünlük vereceğine karar verebilir.
ÖÇ04 Bilgi modellemesi yaparak bilgisayarda programlar
ÖÇ05 Konuşma, doğal dil, öğrenme gibi temel davranış biçimlerinin bilgisayarlı uygulamalarda nasıl modellendiğini anlayarak temel yaklaşımlar olan YSA, genetik algoritmaları ile uygulayabilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yapay Zekaya Giriş Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Zeki Etmenler Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Problem Çözme ve Arama Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Sezgisel Problem Örnekleri Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Örüntü Tanıma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Uzman Sistemler Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Bulanık Mantık Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Evrimsel Yöntemler Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Genetik Algoritma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Karınca Kolonisi Algoritması Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Proje sunumları 1 Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme
14 Proje sunumları 2 Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma
15 Problem çözümü Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS