CEN469 Introduction to Linux

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN469
Ad Introduction to Linux
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Barış ATA


Dersin Amacı

Bu ders, Unix / Linux ortamını kullanma konusunda interaktif bir öğretici olacak şekilde tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği

Linux hakkında interaktif bir giriş dersi.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

The Linux Command Line, 2nd Edition, William Shotts, 2019

Notlar

Linux System Programming Talking Directly to the Kernel and C Library,


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Açık kaynaklı bilgi işlem ortamlarının ve GPL'nin önemini kavramak
ÖÇ02 Linux işletim sisteminin temiz yüklemesini gerçekleştirmek
ÖÇ03 GNOME ve KDE masaüstü ortamlarıyla çalışmak
ÖÇ04 Kabuk komutlarını kullanarak temel dosya yönetimini gerçekleştirmek
ÖÇ05 Basit bir satır yönelimli düzenleme yapmak için vi gibi bir düzenleyici kullanmak
ÖÇ06 Bir GUI dosya yöneticisi kullanarak temel dosya yönetimini gerçekleştirmek
ÖÇ07 Kullanıcı hesabı kurulumu da dahil olmak üzere temel yönetimi yapmak
ÖÇ08 Genel açık kaynaklı iş ve multimedya uygulamaları ile çalışmak


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Linux sürümleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Bash kabuğuna giriş, Temel Unix komutları I Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Bash kabuğuna giriş, Temel Unix komutları II Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Unix / Linux dosya sistemi, Dosya İzinleri I Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Unix / Linux dosya sistemi, Dosya İzinleri II Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 VI Editör Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Kabuk işlemleri I Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kabuk operasyonları II Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Bash'de temel kabuk komut dosyası oluşturma I Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Bash'de temel kabuk komut dosyası oluşturma II Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Bash'de gelişmiş kabuk komut dosyası oluşturma I Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Bash'de gelişmiş kabuk komut dosyası oluşturma II Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Bash'de gelişmiş kabuk komut dosyası oluşturma III Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Problem Çözümleri I Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
16 Problem Çözümleri II Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS