SÖ1801 Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağımlılık

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1801
Ad Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağımlılık
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA


Dersin Amacı

Bu dersin amacı örgütün, örgüt iklimi, örgüt kültürü ve örgütsel davranışın temel amaçlarını öğretmektir.

Dersin İçeriği

Etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş, toplam kalite yönetimi, formal liderliğin okuldaki ilkeleri, sosyal bağlamda başarı, demokratik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde akreditasyon, okullarda kalite uygulamaları, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar, etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yoktur

Kaynaklar

BAŞARAN,İbrahim Ethem(2000).Örgütsel Davranış.Ankara:Bilim kitap.  EREN, Erol(1998).. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta BasımYay,  ÖZKALP Enver ve Çiğdem KIREL. Örgütsel Davranış. İstanbul:Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay.

Notlar

BAŞARAN,İbrahim Ethem(2000).Örgütsel Davranış.Ankara:Bilim kitap.  EREN, Erol(1998).. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta BasımYay,  ÖZKALP Enver ve Çiğdem KIREL. Örgütsel Davranış. İstanbul:Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İletişim sürecini oluşturan öğeleri ve görevlerini açıklar.
ÖÇ02 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranışın neler olduğunu açıklar
ÖÇ03 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış arasındaki ilişkiyi tartışır
ÖÇ04 Örgütün inanış, davranış ve tutumları hakkında yorumda bulunur
ÖÇ05 Örgüt kültürü hakkında yargılamada bulunur
ÖÇ06 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerini Değerlendirir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 4
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 4
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranış Okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
2 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış Okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım
3 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerinin Değerlendirilmesi Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Örgütlerde Gruplar Okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
5 Örgüt Kültürü Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Örgütte İnanışlar Davranışlar ve Tutumlar Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 İklim ve Kültür Kavramları Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Okuma Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Örgütsel Kültür Tipleri Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Örgüt İklimi ve Kültürünün Örgütsel Önemi Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Kalite ve Örgüt Arasındaki ilişki Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranış Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerinin Değerlendirilmesi Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Örgütlerde Gruplar Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 17 4 68
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 4 12 48
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 13 13
Toplam İş Yükü (Saat) 201
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,04
AKTS 8 AKTS