Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Günümüzde yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendislerin ve teknik elemanların etkin liderlik, takım çalışması, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü görevleri örnek olarak verilebilir. Bu programın amacı, mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanları bu görevlere hazırlamaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu tezsiz yüksek lisans programı en az 30 Kredi - 60 AKTS olan 10 adet dersi ve dönem projesi dersini içermektedir. Bu programda, öğrencilerin etkin liderlik, takım çalışması, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. RIZVAN EROL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Bu programın amacı, mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanları bu görevlere hazırlamaktır.

Hedef

Bu programın hedef kitlesi günümüzde yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendisler ve teknik elemanlardır. Mezuniyet sonrası mezunların etkin liderlik, takım çalışması, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedir. Mezunların sahip oldukları pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü örnek olarak verilebilir. Bu program mezunlarını mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programın kabul koşulları Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yoktur.

İstihdam Olanakları

Mezuniyet sonrası mezunların etkin liderlik, takım çalışması, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedir. Mezunların sahip oldukları pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü örnek olarak verilebilir. Bu program mezunlarını mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.