CEN446 Human Computer Interaction

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN446
Ad Human Computer Interaction
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. HAVVA ESİN ÜNAL


Dersin Amacı

Öğrencilere insanın (bilgisayarlar) sistemler ile nasıl etkileşime girdiği hakkında temel bilgi vermek. İnsan yeteneklerinin bilgisinin, teknik sistemler inşa etme şeklimizi nasıl etkileyebileceğine dair bilgi vermek. Kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ve yapımı için yöntemler ve teknikler göstermek.

Dersin İçeriği

İnsanların algısal, bilişsel ve sosyal özellikleri, gerçekleştirilecek görevleri analiz etme, bunları gerçekleştirme yolları, yaptıklarını düşünme ve hissetme yöntemleri, bilgisayarlar ve diğer ilgili sistemlerin yetenekleri ve sınırları, tasarım ve uygulama kararları.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Carroll,J.M. (2002), Human-Computer Interaction in the New Millennium, ACM Pres, New York NY

Notlar

Gerard J. K. (2020), Human–Computer Interaction Fundamentals and Practice, Auerbach Publications


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İnsan bilgilerinin işlenmesi açısından hem insanların hem de bilgisayarların yeteneklerini açıklar.
ÖÇ02 Tipik insan-bilgisayar etkileşimi (HCI) modellerini, stillerini ve çeşitli tarihi HCI paradigmalarını tanımlar
ÖÇ03 HCI sistemlerinin tasarlanması için interaktif bir tasarım süreci ve evrensel tasarım ilkelerini uygular.
ÖÇ04 HCI tasarım ilkelerini, standartlarını ve kurallarını tanımlar ve kullanır.
ÖÇ05 HCI sistemlerinin görevlerini görev analizi bağlamında tartışır.
ÖÇ06 İhtiyaç gereksinimlerinin, prototipin ve değerlendirmenin önemini kavrar.
ÖÇ07 Grup Yazılımı,Yaygın Bilişim, sanal gerçeklik, multimedya ve Word Wide Web ile ilgili ortamlarda HCI sorunlarını analiz eder ve tartışır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Temelleri Haftalık sunuları oku Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Etkileşim Tasarımı Temelleri Haftalık sunuları oku Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Tasarım Kuralları Haftalık sunuları oku Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Evrensel tasarım Haftalık sunuları oku Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Uygulama Araçları Haftalık sunuları oku Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Değerlendirme ve Kullanıcı Desteği Haftalık sunuları oku Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Prototip Oluşturma Haftalık sunuları oku Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Görev Analizleri Haftalık sunuları oku Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarları ve Kullanılabilirlik Testleri Internette Arama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
11 Yaygın Bilişim Internette Arama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
12 Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik Internette Arama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
13 Hipermetin, Multimedya, WWW ve Web Erişilebilirliği Internette Arama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
14 Grup Yazılımları ve Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Çalışmalar Internette Arama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
15 Algısal Arayüzler, Robotik, Giyilebilir Teknoloji Internette Arama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları - 1.Hafta Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları - 2. Hafta Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 20 20
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 158
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,32
AKTS 6 AKTS