Amaçlar

Alman dili eğitimi alanında öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedefler

Türkiye'de Almanca eğitim ve öğretimi yapan akademik birimlere nitelikli öğretim üyesi yetiştirmektir.