Program Hakkında Bilgi

Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Birinci eğitim yılında teorik dersler yer almakta, ikinci eğitim yılında ise tez hazırlanmaktadır. Teorik dersler edebiyat bilimi, dil edinimi, dilbilim ve yöntem alanlarından konular içermektedir. Teorik derslerin amacı daha etkin ve geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısı oluşturmak ve örneklerle bilimsel çalışma yöntemlerini geliştirmek ve seçilen tez konusuyla birlikte bir alanda uzmanlaşmak.
Program ISCED Kodu

0114
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

4 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programın amacı öğrencilere alanla ilgili sağlam bir teorik ve yöntem alt yapısını verip araştırma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Yüksek lisans programı en az 2 yıl sürmektedir. Öğrenciler alan derslerine ek olarak 1 seminer ve uzmanlık alan dersi alırlar.
Egitim Şekli

Bu program tam zamanlı bir programdır.