Mezuniyet Koşulları:

Mezun olabilmek için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasını müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılmalıdır. Öğrencinin tezini jüri önünde savunması gerekir.