Amaçlar

Fizik ilke, yasa ve yöntemlerini kullanarak biyolojik madde, olay ve süreçleri incelemek, model kurarak biyolojik varlıkların yapı ve davranışlarını açıklamak.

Hedefler

Türkiye ve Avrupa Birliğinde, temel tıp bilimleri içerisinde gelişmeye açık bir dal olan Biyofizikçi sayısının çoğalmasıyla, bilime yenilik katmayı sağlamaktır.