Program Hakkında Bilgi

"Biyofizik Tezli Yüksek Lisans" programı, canlının vücudunun yapı ve işlevini fizik yasa, ilke ve yöntemlerle inceleyen bir programdır. Bu program çerçevesinde, hücre, doku ve organizmanın yapı ve işlevi, biyofizik ve biyokimyasal yöntemlerle kuramsal ve deneysel olarak araştırılır. Canlı sistemdeki olayları yöneten fiziksel yasalar ve canlı sistemin yapı ve işlevi bilgileri bu eğitimle kazandırılır. Bu kapsamda kuramsal ve uygulamalı eğitimler ile doğru bilgiye ulaşabilme yolları, mevcut literatürdeki bilgilere ulaşabilme yolları, laboratuvarda araştırma kültürü ve bağımsız araştırma yapabilme yetkinliği kazandırılır. Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber sağlık kurumlarında uzman veya sağlık ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerde pazarlama uzmanı veya araştırmacı ve ön lisans programlarında eğitimci olarak çalışabilmektedirler.
Program ISCED Kodu

0533
Programın Kredisi

4
Programın Süresi

3 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Fizik ilke, yasa ve yöntemlerini kullanarak biyolojik madde, olay ve süreçleri incelemek, model kurarak biyolojik varlıkların yapı ve davranışlarını açıklamak.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.