DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yatak Modelleme Teknikleri MD   039 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye; yatak modelleme tekniklerini öğretmek ve bir yatağın modellemesini yapabilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Geometrik, mesafelerle ağırlıklandırma ve jeoistatistikle tahmin yöntemlerinin tanıtımı, veri düzenleme, jeoistatistik de kullanılan variogramlar, variogram parametreleri ve bu parametrelerin belirlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yatak modelleme tekniklerini bilir.
2) Yatak modelleme tekniklerini kavramlarını bilir.
3) Modelleme için gerekli olan verileri hazırlayabilir.
4) Modelleme tekniklerininin performansını test edebilir.
5) Herhangi bir yatağı modelleyebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yatak modelleme kavramları Kaynak okuma Anlatım
2 Modelleme teknikleri Kaynak okuma Anlatım
3 Veri hazılama Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Geometrik modelleme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Geometrik modelleme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Jeoistatistiksel modelleme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Jeoistatistiksel modelleme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Bulanık mantık ile modelleme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Bulanık mantık ile modelleme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Modelleme tekniklerinin performanslarının test edilmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Modelleme tekniklerinin performanslarının test edilmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Geometrik modelleme uygulaması Kaynak okuma Alıştırma ve Uygulama
14 Jeoistatistiksel modelleme uygulama Kaynak okuma Alıştırma ve Uygulama
15 Bulanık mantık uygulama Kaynak okuma Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar