DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Açık İşletmelerde Ocak Dizaynı MD   025 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Açık işletmelerde ocakların planlanması ve projelendirilmesinde kullanılan ana terminolojinin öğretilmesi, Açık Ocak Dizaynı ve Planlamasının ana öğeleri,
Dersin İçeriği
Bir açık maden işletmesine başlamadan önce yapılması gereken hukuki ve idari işlemler, fizibilite etüdünün önemi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri toplayabilmek,
2) Maden ocaklarını hayal edebilmek,
3) Mevcut teorik yaklaşımları uygulayabilme ve yeni teoriler geliştirebilme,
4) Ayrıntılı proje ve yüzey su dengesinin anlaşılması ,
5) Maden Yatağının bulunduğu sahayla ilgilisu durumunu ve drenaj yöntemlerini değerlendirme,
6) Maden işletmelerinde su atımıyla ilgili karar verebilme,
7) Bir projenin yürütülmesinde kritik unsurların nasıl belirlendiğini geliştirme,
8) Bilim ve hayal gücünü birleştirebilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
2 Kayaç ve zemin özelliklerinin tanımı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
3 Maden yatağı hakkındaki verilerin derlenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
4 Açık işletme türleri, Ocak tasarım geometrileri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 En uygun üretim yönteminin seçimi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
6 Açık işletmede, hazırlık işlerinin planlanması ve projelendirme Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Kullanılacak ekipmanlar ile açık ocak kapasitesinin belirlenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Ekskavatör türleri, ekipmanları, draglayn, yükleyici, dozer gibi ekipmanlar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
10 Kazı ekipmanlarının mukayesesi ve uygun kazı ekipmanının seçimi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Üretim planlaması ve termin planlarının yapımı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Yıllık dekapaj ve üretim miktarlarının belirlenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
13 Dekapaj sahalarının ve yolların planlanması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
14 Açık ocak maliyet hesabı ve açık işletmenin karlılığı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Açık ocak maliyet hesabı ve açık işletmenin karlılığı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar