DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Kazaları ve Raporlama Teknikleri MD   019 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suphi URAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İŞ KAZALARINI AYRINTILI OLARAK İNCELEME, KÖK SEBEP ANALİZİ YAPABİLME
Dersin İçeriği
Temel tanımlar, hukuksal yönden iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin görevleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin görevleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sendikaların görevleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin görevleri, İş kazalarının hukuki sonuçları, iş kazalarından kaynaklanan cezai sorumluluklar, İş kazalarının maliyeti, kaza-olay-meslek hastalığı araştırması ve kayıt oluşturulması, İş kazası soruşturma teknikleri,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İŞ KAZALARINI AYRINTILI OLARAK İNCELEYEBİLMEK
2) KÖK SEBEP ANALİZİ YAPABİLME
3) Hukuksal yönden iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını kavramak
4) İş kazalarının maliyeti,
5) Kaza-olay-meslek hastalığı araştırması ve kayıt oluşturulması,
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.
X
2
Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.
X
3
Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak
X
4
Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak
X
5
Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi
X
6
Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.
X
7
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek
X
8
Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak
X
9
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
X
10
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.
X
11
Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.
X
12
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TEMEL TANIMLAR, AMAÇ VE KAPSAM İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
2 TEMEL TANIMLAR, AMAÇ VE KAPSAM İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
3 TEHLİKE VE RİSK TANIMLAMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
4 TEHLİKE VE RİSK TANIMLAMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
5 TEHLİKE VE RİSK TANIMLAMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
6 TEHLİKE VE RİSK TANIMLAMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
7 RİSK ANALİZ TEKNİKLERİ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
8 Ara Sınav İLGİLİ DERS NOTU Sözlü Sınav
9 RİSK ANALİZ TEKNİKLERİ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
10 RİSK ANALİZ TEKNİKLERİ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
11 RİSK ANALİZ TEKNİKLERİ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
12 RİSK ANALİZ TEKNİKLERİ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 HATA AĞACI VE OLAY AĞACI YÖNTEMLERİ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
14 HATA AĞACI VE OLAY AĞACI YÖNTEMLERİ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 HATA AĞACI VE OLAY AĞACI YÖNTEMLERİ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İLGİLİ DERS NOTU Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar