DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Sistemleri Tasarımı MTY   554 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, imalat sistemlerinin kuruluşundan itibaren tüm ömür süreçlerinde karşılaşılan sistem tasarımı ve iyileştirme problemlerini (proses seçimi, yerleşim, ara stoklar, üretim dengeleme v.b.) incelemektir.
Dersin İçeriği
Üretim sistemlerinin sınıflandırması, Tesis yerleşimi, Malzeme taşıma sistemlerinin tasarımı, Modern taşıma ve depolama sistemleri (AGV, AS/RS sistemleri), Üretim hattı dengeleme problemi, İş tasarımı, Sistem optimizasyonu yaklaşımları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim sistemlerinin tasarımındaki temel aşamaları takip eder.
2) Çeşitli üretim sistemlerini kavrar.
3) Modern üretim sistemlerinde kullanılan yaklaşımları algılar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistem tanımı, verimlilik ölçütleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
2 Fabrika yer seçimi ve yerleşimi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
3 Fabrika yer seçimi ve yerleşimi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
4 Proses planlama, teknoloji seçimi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
5 Montaj hatları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
6 Üretim hattı dengeleme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
7 Atölye tipi üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Atölye tipi üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
10 Hücresel üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
11 Hücresel üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
12 Esnek üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
13 Esnek üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
14 Malzeme taşıma sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
15 Depolama ve sevkiyat sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar