DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Denizel Algler ST   526 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sevim POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Denizel algleri tanıyarak, taksonomileri ve grupların genel özelliklerini bilmek, taksonomik ayırımda önemli özellikler ile ilgili temel bilgileri kazanmak ve denizel alglerin denizel üretimdeki rollerini anlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste denizel alglerin taksonomisi, alg grupları ve grupların genel özellikleri, alglerde hücre yapısı, üreme ve dağılımları, taksonomik ayırımda kullanılan kriterler teorik dersler ve laboratuvar uygulamalrı ile öğretilmekte, alglerin denizel üretimdeki rolleri ve üst trofik seviyeler ile ilişkileri öğretilmekte ve tartışılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denizel algleri tanımlar
2) Denizel aglerin taksonomik sıralamasını yapar
3) Alg gruplarının genel özelliklerini açıklar
4) Türlerin taksonomik ayırımında önemli özellikleri listeler
5) Denizel alglerin denizel üretimdeki rolünü açıklar
6) Denizel alglerin üst trofik aşamalar ile ilişkisini özetler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Denizel alg kavramının tanımlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Denizel alglerin taksonomik sıraya göre incelenmesi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 Denizel alglerin taksonomik sıraya göre incelenmesi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Ödev
4 Taksonomik ayırımda önemli kriterlerin incelenmesi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Ödev
5 Taksonomik ayırımda önemli kriterlerin incelenmesi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Algleri hücresel özellikleri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Alglerin beslenme, üreme ve diğer fizyolojik özellikleri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Soru-Cevap
Sözlü Sınav
9 Alglerin beslenme üreme ve diğer fizyolojik özellikleri, Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, makale tarama Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Denizel alglerin ekolojileri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, makale tarama Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
11 Denizel alglerin ekolojileri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Denizel alglerin denizel üretimdeki rolü ve önemi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
13 Denizel alglerin denizel üretimdeki rolü ve önemi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
14 Denizel alglerin üst trofik basamaklar ile ilişkisi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Denizel alglerin üst beslenme basamakları ile ilişkisi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı için hazırlık Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar